Concurs examen de promovare in treapta imediat superioara celei detinute – 05.2022

Concurs examen de promovare in treapta imediat superioara celei detinute – 05.2022 Centralizator nominal cu rezultatele finale la examenul de promovare în grade sau trepte profesionale organizat în 26.05.2022, în cadrul Centrului Social de Urgență și al Cantinei de Ajutor Social. Vizualizare Centralizator nominal cu punctajele obținute la proba scrisă de către candidații înscriși la […]

Concurs inspector de specialitate grad II si asistent medical grad principal – 05.2022

Concurs inspector de specialitate grad II si asistent medical grad principal – 05.2022 CENTRALIZATOR NOMINAL cu punctajele finale obținute de către candidații înscriși la concursul organizat în data de 02.05.2022 în vederea ocupării postului de asistent medical, grad principal în cadrul Serviciul Destinat Persoanelor Vârstnice-Compartiment Centrul de Zi Pentru Persoane Vârstnice „Tinerețe fără Bătrânețe”. Vizualizare […]

Concurs 3 posturi inspector de specialitate si 1 post muncitor calificat – 04.2022

Concurs 3 posturi inspector de specialitate si 1 post muncitor calificat – 04.2022 Centralizatorul nominal cu punctajele finale obținute de către candidatul înscris la concursul organizat în data de 18.04.2022 în vederea ocupării postului vacant de muncitor calificat, treaptă profesională I din cadrul Serviciul Cantina de Ajutor Social. Vizualizare Centralizatorul nominal cu punctajele finale obținute […]

Concurs de promovare in functie publica de conducere sef serviciu grad II – 04.2022

Concurs de promovare in functie publica de conducere sef serviciu grad II – 04.2022 CENTRALIZATOR NOMINAL cu punctajul final obținut de către candidatul înscris la concursul de promovare în funcție publică de conducere – șef serviciu grad II din cadrul Serviciului Cabinete Medicale Școlare și Asistență Medicală Comunitară organizat în data de 14.04.2022. Vizualizare CENTRALIZATOR […]

Concurs recrutare – post vacant muncitor calificat – 03.2022

Concurs recrutare – post vacant muncitor calificat – 03.2022 CENTRALIZATOR NOMINAL cu punctajele finale obținute de către candidații înscriși la concursul organizat în data de 15.03.2022, în vederea ocupării postului vacant de muncitor calificat, treaptă profesională I din cadrul Serviciului Economico Financiar, Compartiment Administrativ. Vizualizare CENTRALIZATOR NOMINAL cu punctajul obținut la interviul organizat în data […]

Anunt participare – achizitii servicii de paza, monitorizare si interventie

Anunt participare – achizitii servicii de paza, monitorizare si interventie Raportul procedurii privind atribuirea contractului de prestari servicii de paza, monitorizare si interventie. Vizualizare PROCES VERBAL de evaluare a ofertei financiare depuse pentru achizitionarea serviciilor de paza, monitorizare si interventie. Vizualizare PROCES VERBAL de evaluare a ofertei tehnice depuse pentru achizitionarea serviciilor de paza, monitorizare […]

Concurs – recrutare inspector clasa I – 02.2022

Concurs – recrutare inspector clasa I – 02.2022 CENTRALIZATOR NOMINAL cu punctajele finale obținute la proba interviu de către candidații admiși la concursul din data de 10.02.2022 organizat pentru ocuparea postului de inspector, grad profesional debutant din cadrul Serviciului Evidență și Plată Beneficii de Asistență Socială, Servicii Sociale, Prevenirea Marginalizării Sociale. Vizualizare CENTRALIZATOR NOMINAL cu […]