COMPARTIMENT AUDIT PUBLIC INTERN

Direcția de Asistență Socială Zalău

ATRIBUȚII :

– elaborează, revizuiește și actualizează, după caz, norme metodologice specifice, Planul strategic multianual al activității de audit public intern, Planul anual de audit public intern, Planul de continuitate a activității, urmare a identificării și a inventarierii riscurilor care pot afecta continuitatea activității, Planul de acțiune privind punerea în lucru a Programului de asigurare și îmbunătățire a calității auditului intern (PAIC), Raportul de monitorizare a PAIC, Raportul privind monitorizarea performanțelor la nivelul compartimentului, Raportul annual privind activitatea de audit public intern etc.;
– desfășoară activități de consiliere, cu scopul identificării obstacolelor care impiedică desfășurarea normală a proceselor, stabilirea cauzelor, determinarea consecințelor, prezentând totodată soluții pentru eliminarea acestora;
– efectuează activităţi de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar şi controlul entităţii publice sunt transparente şi sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate;
– auditul public intern se exercită asupra tuturor activităţilor desfăşurate în cadrul DAS cu privire la formarea şi utilizarea fondurilor publice, precum şi administrarea patrimoniului public;
– raportează periodic asupra constatărilor, concluziilor şi recomandărilor rezultate din activităţile sale de audit;
– identifică erorile, risipa, gestiunea frauduloasă și defectuoasă;
– în cazul identificării unor iregularități sau posibile prejudicii, raportează imediat conducătorului DAS, structurii de control intern abilitate și propune măsuri și soluții pentru recuperarea pagubelor, în limita competențelor.