Consiliul Local al Municipiului Zalău

Direcția de Asistență Socială Zalău

Direcția de Asistență Socială Zalău este serviciul public de asistență socială, cu personalitate juridică, aflat în subordinea Consiliul Local al Municipiului Zalău, înființat prin H.C.L. nr. 27/04.03.2002.

Direcția de Asistență Socială Zalău este furnizor de servicii sociale acreditat conform certificatului de acreditare, seria AF nr. 005998.
Obiectivul principal este realizarea ansamblului de măsuri, programe, activități, servicii de protecție a persoanelor, familiilor, grupurilor aflate în situație de risc social.

Activitatea DAS Zalău constă în administrarea, acordarea beneficiilor de asistență socială și a serviciilor sociale, având scopul de a asigura aplicarea politicilor sociale în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilități, precum și a altor persoane, grupuri sau comunități aflate în nevoie socială.

Din perspectiva funcțională, acordarea serviciilor de asistență socială este concepută ca un sistem de acțiuni specifice, care trebuie să asigure asistarea persoanelor care, din cauza unor motive de natură economică, fizică, psihică sau socială, nu au posibilitatea să-și asigure nevoile sociale, să-și dezvolte propriile capacități și competențe pentru integrarea socială.