DASC ZALAU


COMPARTIMENTE


NOUTATI

DISTRIBUIRE PACHETE UE
PUNCTE DE HIDRATARE ȘI PRIM AJUTOR ÎN ZILELE DE CANICULĂ
O șansă pentru vârstnici

COMUNICATE


ARHIVA

ANUNTURI

Anunț – Direcția de Asistență Socială Zalău, organizează examen de promovare în treapta imediat superioară celei deținute, în data de 15.06.2022, proba scrisă pentru funcționarii publici din cadrul DAS Zalău.

Pentru vizualizare click pe : Detalii

Formular inscriere concurs : Detalii

Consimtamant : Detalii

Anunț – Direcția de Asistență Socială Zalău, organizează examen de promovare în treapta imediat superioară celei deținute, în data de 26.05.2022, proba scrisă pentru personalul contractual din cadrul DAS Zalău.

Pentru vizualizare click pe : Detalii

Formular inscriere concurs : Detalii

Consimtamant : Detalii

CENTRALIZATOR NOMINAL cu punctajele finale obținute de către candidații înscriși la concursul organizat în data de 02.05.2022 în vederea ocupării postului de asistent medical, grad principal în cadrul Serviciul Destinat Persoanelor Vârstnice-Compartiment Centrul de Zi Pentru Persoane Vârstnice „Tinerețe fără Bătrânețe”

Pentru vizualizare click pe : Detalii

CENTRALIZATOR NOMINAL cu punctajul obținut la interviu de către candidatul înscris la concursul organizat în data de 02.05.2022 în vederea ocupării postului de asistent medical, grad principal în cadrul Serviciul Destinat Persoanelor Vârstnice-Compartiment Centrul de Zi Pentru Persoane Vârstnice „Tinerețe fără Bătrânețe”

Pentru vizualizare click pe : Detalii

CENTRALIZATOR NOMINAL cu punctajele finale obținute de către candidații înscriși la concursul din data de 02.05.2022 în vederea ocupării postului de inspector de specialitate, grad profesional II, din cadrul Serviciul Centrul Social de Urgență

Pentru vizualizare click pe : Detalii

CENTRALIZATOR NOMINAL cu punctajul obținut la proba interviu de către candidatul înscris la concursul din data de 02.05.2022 în vederea ocupării postului de inspector de specialitate, grad profesional II, din cadrul Serviciul Centrul Social de Urgență

Pentru vizualizare click pe : Detalii

CENTRALIZATOR NOMINAL cu rezultatele obținute de către candidații însciși la concursul din data de 02.05.2022 în vederea ocupării postului de inspector de specialitate, grad professional II, din cadrul Serviciul Centrul Social de Urgență

Pentru vizualizare click pe : Detalii

CENTRALIZATOR NOMINAL cu punctajele obținute la proba scrisă de către candidații înscriși la concursul organizat în data de 02.05.2022 în vederea ocupării postului de asistent medical, grad principal în cadrul Serviciul Destinat Persoanelor Vârstnice-Compartiment Centrul de Zi Pentru Persoane Vârstnice „Tinerețe fără Bătrânețe”

Pentru vizualizare click pe : Detalii

Centralizatorul nominal cu punctajele finale obținute de către candidatul înscris la concursul organizat în data de 18.04.2022 în vederea ocupării postului vacant de muncitor calificat, treaptă profesională I din cadrul Serviciul Cantina de Ajutor Social.

Pentru vizualizare click pe : Detalii

Centralizatorul nominal cu punctajele finale obținute de către candidații înscriși la concursul organizat în data de 18.04.2022 în vederea ocupării a două posturi de inspector de specialitate grad profesional II (asistent social) și a unui post de inspector de specialitate grad profesional II (educator) în cadrul - Centrul de zi pentru copii aflați în situație de risc de separare de părinți.

Pentru vizualizare click pe : Detalii

Rezultatele selecției dosarelor de înscriere pentru concursul organizat în data de 02.05.2022 pentru ocuparea postului de asistent medical, grad principal în cadrul Serviciul Destinat Persoanelor Vârstnice-Compartiment Centrul de Zi Pentru Persoane Vârstnice „Tinerețe fără Bătrânețe”.

Pentru vizualizare click pe : Detalii

Rezultatele selecției dosarelor de înscriere pentru concursul organizat în data de 02.05.2022 pentru ocuparea postului de inspector de specialitate, grad professional II, din cadrul Serviciul Centrul Social de Urgență.

Pentru vizualizare click pe : Detalii

CENTRALIZATOR NOMINAL cu punctajele obținute la interviu de către candidații înscriși la concursul din data de 18.04.2022 ora 10:00, în vederea ocupării a două posturi vacante de inspector de specialitate, grad profesional II (asistent social) și a unui post de inspector de specialitate, grad profesional II (educator) din cadrul Centrului de Zi pentru Copii Aflați în Situație de Risc de Separare de Părinți

Pentru vizualizare click pe : Detalii

CENTRALIZATOR NOMINAL cu punctajul obținut la interviu de către candidatul înscris la concursul din data de 18.04.2022, în vederea ocupării postului vacant de muncitor calificat, treaptă profesională I, din cadrul Serviciului Cantina de Ajutor Social

Pentru vizualizare click pe : Detalii

CENTRALIZATOR NOMINAL cu punctajul obținut la proba scrisă de către candidatul înscris la concursul din data de 18.04.2022, în vederea ocupării postului vacant de muncitor calificat, treaptă profesională I, din cadrul Serviciului Cantina de Ajutor Social

Pentru vizualizare click pe : Detalii

CENTRALIZATOR NOMINAL cu punctajul obținut la proba scrisă de către candidații înscriși la concursul din data de 18.04.2022 ora 10:00, în vederea ocupării a două posturi vacante de inspector de specialitate, grad profesional II (asistent social) și a unui post de inspector de specialitate, grad profesional II (educator) din cadrul Centrului de Zi pentru Copii Aflați în Situație de Risc de Separare de Părinți

Pentru vizualizare click pe : Detalii

CENTRALIZATOR NOMINAL cu punctajul final obținut de către candidatul înscris la concursul de promovare în funcție publică de conducere - șef serviciu grad II din cadrul Serviciului Cabinete Medicale Școlare și Asistență Medicală Comunitară organizat în data de 14.04.2022

Pentru vizualizare click pe : Detalii

CENTRALIZATOR NOMINAL cu punctajul obținut la interviu de către candidatul înscris la concursul de promovare în funcție publică de conducere șef serviciu grad II din cadrul Serviciului Cabinete Medicale Școlare și Asistență Medicală Comunitară organizat în data de 14.04.2022

Pentru vizualizare click pe : Detalii

CENTRALIZATOR NOMINAL cu punctajul obținut la proba scrisă de către candidatul înscris la concursul de promovare în funcție publică de conducere șef serviciu grad II din cadrul Serviciului Cabinete Medicale Școlare și Asistență Medicală Comunitară organizat în data de 14.04.2022

Pentru vizualizare click pe : Detalii

REZULTATELE selecției dosarelor de înscriere pentru concursul organizat în data de 18.04.2022 ora 10:00, în urma verificării de către Comisia de concurs a îndeplinirii condițiilor de participare pentru ocuparea postului vacant de muncitor calificat, treaptă profesională I, în cadrul Serviciului Cantina de Ajutor Social

Pentru vizualizare click pe : Detalii

REZULTATELE selecției dosarelor de înscriere pentru concursul organizat în data de 18.04.2022 ora 10:00, în urma verificării de către Comisia de concurs a îndeplinirii condițiilor de participare pentru ocuparea posturilor vacante de inspector de specialitate, grad profesional II (asistent social) și a postului de inspector de specialitate, grad profesional II (educator) din cadrul Centrului de Zi pentru Copii Aflați în Situație de Risc de Separare de Părinți.

Pentru vizualizare click pe : Detalii

Direcția de Asistență Socială Zalău, organizează concurs, în data de 02.05.20222 ora 10:00 proba scrisă, iar interviul se susține într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, pentru ocuparea următoarelor posturi vacante din cadrul D.A.S.:
  • funcție contractuală de execuție – inspector de specialitate grad profesional II, studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă – domeniul fundamental – științe sociale – specializarea asistență socială, vechime în specialitate: nu este necesară;
  • funcție contractuală de execuție – asistent medical (PL) grad profesional principal, studii (PL) cu diplomă de absolvire a școlii postliceale sanitare.

Pentru vizualizare click pe : Detalii

Formular inscriere concurs : Detalii

Consimtamant : Detalii

Rezultatul selecției dosarului de înscriere pentru concursul de promovare în funcție publică de conducere - șef serviciu, grad II, din cadrul Serviciul Cabinete Medicale Școlare și Asistență Medicală Comunitară, organizat în data de 14.04.2022

Pentru vizualizare click pe : Detalii

Direcția de Asistență Socială Zalău organizează concurs în data de 18.04.2022 ora 10:00 la sediul instituției, Piața Iuliu Maniu nr. 4-6, pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale de execție vacante, respectiv 3 posturi inspector de specialitate, grad profesional II în cadrul Centrului de zi pentru copii aflați în situație de risc de separare de părinți și 1 post muncitor calificat, treaptă profesională I, în cadrul Serviciului Cantina de Ajutor Social

Pentru vizualizare click pe : Detalii

Formular inscriere concurs : Detalii

Consimtamant : Detalii

CENTRALIZATOR NOMINAL cu punctajele finale obținute de către candidații înscriși la concursul organizat în data de 15.03.2022, în vederea ocupării postului vacant de muncitor calificat, treaptă profesională I din cadrul Serviciului Economico Financiar, Compartiment Administrativ

Pentru vizualizare click pe : Detalii

CENTRALIZATOR NOMINAL cu punctajul obținut la interviul organizat în data de 17.03.2022, ora 10:00 în vederea ocupării postului vacant de muncitor calificat, treaptă profesională I din cadrul Serviciului Economico Financiar, Compartiment Administrativ

Pentru vizualizare click pe : Detalii

CENTRALIZATOR NOMINAL cu punctajele obținute la proba scrisă de către candidații înscriși la concursul din data de 15.03.2022, în vederea ocupării postului vacant de muncitor calificat, treaptă profesională I, din cadrul Serviciului Economico – Financiar, Compartiment Administrativ

Pentru vizualizare click pe : Detalii

Direcția de Asistență Socială Zalău organizează concurs de promovare în funcție publică de conducere, în data de 14.04.2022 , ora 10:00, proba scrisă , la sediul instituției, pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de conducere vacante șef serviciu, grad II, din cadrul Serviciului Cabinete Medicale Școlare și Asistență Medicală Comunitară

Pentru vizualizare click pe : Detalii

Formular inscriere concurs : Detalii

Consimtamant : Detalii

REZULTATELE selecției dosarelor de înscriere pentru concursul organizat în data de 15.03.2022, în urma verificării de către Comisia de concurs a îndeplinirii condițiilor de participare pentru ocuparea postului vacant de muncitor calificat, treaptă profesională I, din cadrul Serviciului Economico-Financiar – Compartiment Administrativ, stabilit prin anunțul nr. 3488 din data de 18.02.2022

Pentru vizualizare click pe : Detalii

Raportul procedurii privind atribuirea contractului de prestari servicii de paza, monitorizare si interventie.

Pentru vizualizare click pe : Detalii

PROCES VERBAL de evaluare a ofertei financiare depuse pentru achizitionarea serviciilor de paza, monitorizare si interventie.

Pentru vizualizare click pe : Detalii

PROCES VERBAL de evaluare a ofertei tehnice depuse pentru achizitionarea serviciilor de paza, monitorizare si interventie.

Pentru vizualizare click pe : Detalii

PROCES VERBAL de deschidere a ofertelor depuse pentru achizitionarea serviciilor de paza, monitorizare si interventie.

Pentru vizualizare click pe : Detalii

Direcția de Asistență Socială Zalău organizează concurs de recrutare, în data de 15.03.2022 ora 10:00, la sediul instituției, Piața Iuliu Maniu nr. 4-6, pentru ocuparea unui post vacant de muncitor calificat (M), treaptă profesională I, funcție contractuală de execuție, din cadrul Serviciului Economico-Financiar, Compartiment Administrativ

Pentru vizualizare click pe : Detalii

Formular inscriere concurs : Detalii

Consimtamant : Detalii

CENTRALIZATOR NOMINAL cu punctajele finale obținute la proba interviu de către candidații admiși la concursul din data de 10.02.2022 organizat pentru ocuparea postului de inspector, grad profesional debutant din cadrul Serviciului Evidență și Plată Beneficii de Asistență Socială, Servicii Sociale, Prevenirea Marginalizării Sociale

Pentru vizualizare click pe : Detalii

CENTRALIZATOR NOMINAL cu punctajele obținute la proba interviu de către candidații admiși la concursul din data de 10.02.2022 organizat pentru ocuparea postului de inspector, grad profesional debutant din cadrul Serviciului Evidență și Plată Beneficii de Asistență Socială, Servicii Sociale, Prevenirea Marginalizării Sociale

Pentru vizualizare click pe : Detalii

REZULTATELE contestației depuse față de rezultatele obținute la proba scrisă pentru concursul organizat în data 10.02.2022 pentru ocuparea postului de inspector, grad profesional debutant din cadrul Serviciului Evidență și Plată Beneficii de Asistență Socială, Servicii Sociale, Prevenirea Marginalizării Sociale – proba scrisă

Pentru vizualizare click pe : Detalii

Centralizator nominal cu punctajele obținute la probă scrisă de către candidații înscriși la concursul organizat în data 10.02.2022 pentru ocuparea postului de inspector, grad profesional debutant în cadrul Serviciului Evidență și Plată Beneficii de Asistență Socială, Servicii Sociale, Prevenirea Marginalizării Sociale.

Pentru vizualizare click pe : Detalii

Directia de Asistenta Sociala Zalau intentioneaza sa achizitioneze servicii de paza, monitorizare si interventie, prevazute in Anexa 2, in baza art.68, alin.(1), litera h si a art. 111, alin. (1) din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, conform procedurii proprii privind atribuirea contractelor de achizitii publice pentru servicii ale caror coduri CPV se regasesc in Anexa 2

Achiziționare servicii de pază, monitorizare și intervenție : Detalii

Fișă de date instrucțiuni-ofertanți: Detalii

Strategia de contractare: Detalii

Caiet de sarcini : Detalii

Model contract prestări servicii : Detalii

Formulare : Detalii-pdf | Detalii-doc

Rezultatele selecției dosarelor de înscriere la concursul de recrutare pentru funcția de execuție - inspector, grad profesional debutant în cadrul Serviciul Evidență și Plată, Beneficii de Asistență Socială, Sociale, Prevenirea Marginalizării Sociale, organizat în data de 10.02.2022.

Pentru vizualizare click pe : Detalii

Direcția de Asistență Socială Zalău organizează la sediul instituției, Piața Iuliu Maniu nr. 4-6, concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de inspector, clasa I, grad profesional debutant, din cadrul Serviciului Evidență și Plată Beneficii de Asistență Socială, Servicii Sociale, Prevenirea Marginalizării Sociale în data de 10.02.2022 ora 10:00 proba scrisă

Pentru vizualizare click pe : Detalii

Formular inscriere concurs : Detalii

Consimtamant : Detalii

Centralizator cu punctajele finale obținute la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut de funcționarii publici din cadrul DAS Zalău din data de 29.12.2021.

Pentru vizualizare click pe : Detalii

Centralizator cu punctajele obținute la proba interviu a examenului de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut de funcționarii publici din cadrul DAS Zalău din data de 29.12.2021.

Pentru vizualizare click pe : Detalii

Centralizator cu punctajele obținute la proba scrisă a examenului de promovare în grad professional imediat superior celui deținut de funcționarii publici din cadrul DAS Zalău din data de 29.12.2021.

Pentru vizualizare click pe : Detalii

REZULTATELE selecției dosarelor de înscriere pentru examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut, din data de 29.12.2021 ora 10:00, în urma verificării de către Comisia de examen a îndeplinirii condițiilor de particiapare la examen, stabilite prin anunțul nr. 22278 din data de 26.11.2021

Pentru vizualizare click pe : Detalii

CENTRALIZATOR NOMINAL cu punctajele finale obținute la concursul organizat în data de 14.12.2021, pentru ocuparea posturilor de inspector grad profesional principal, din cadrul Biroului Alocații-Indemnizații penru Copii și Intervenții în Situații de Risc și inspector grad profesional debutant, din cadrul Serviciului Evidență și Plată Beneficii de Asistență Socială, Servicii Sociale, Prevenirea Marginalizării Sociale

Pentru vizualizare click pe : Detalii

CENTRALIZATOR NOMINAL cu punctajele obținute la proba interviu la concursul organizat în data de 14.12.2021, pentru ocuparea posturilor de inspector grad profesional principal, din cadrul Biroului Alocații-Indemnizații penru Copii și Intervenții în Situații de Risc și inspector grad profesional debutant, din cadrul Serviciului Evidență și Plată Beneficii de Asistență Socială, Servicii Sociale, Prevenirea Marginalizării Sociale

Pentru vizualizare click pe : Detalii

CENTRALIZATOR NOMINAL cu punctajele obținute la proba scrisă la concursul organizat în data de 14.12.2021 ora 10:00, pentru ocuparea posturilor de inspector grad profesional principal, din cadrul Biroului Alocații-Indemnizații penru Copii și Intervenții în Situații de Risc și inspector grad profesional debutant, din cadrul Serviciului Evidență și Plată Beneficii de Asistență Socială, Servicii Sociale, Prevenirea Marginalizării Sociale

Pentru vizualizare click pe : Detalii

Centralizator nominal cu punctajul final obținut de către candidatul înscris la concursul din data de 08.12.2021, organizat pentru ocuparea unui post de medic în cadrul serviciului Cabinete Medicale Școlare și Asistență Medicală Comunitară.

Pentru vizualizare click pe : Detalii

Centralizator nominal cu punctajul obținut la proba interviu de către candidatul înscris la concursul din data de 08.12.2021, organizat pentru ocuparea unui post de medic în cadrul serviciului Cabinete Medicale Școlare și Asistență Medicală Comunitară.

Pentru vizualizare click pe : Detalii

Centralizator nominal cu punctajul obținut la proba scrisă de către candidatul înscris la concursul din data de 08.12.2021, organizat pentru ocuparea unui post de medic în cadrul serviciului Cabinete Medicale Școlare și Asistență Medicală Comunitară.

Pentru vizualizare click pe : Detalii

Centralizator nominal cu punctajele finale obținute de către candidații înscriși la concursul din data de 07.12.2021, organizat pentru ocuparea unui post de inspector, clasa I, grad profesional debutant în cadrul serviciului Centrul Social de Urgență-Centrul pentru victimele violenței domestice.

Pentru vizualizare click pe : Detalii

Centralizator nominal cu punctajele obținute la proba interviu de către candidații înscriși la concursul din data de 07.12.2021, organizat pentru ocuparea unui post de inspector, clasa I, grad profesional debutant în cadrul serviciului Centrul Social de Urgență-Centrul pentru victimele violenței domestice.

Pentru vizualizare click pe : Detalii

Centralizator nominal cu punctajele obținute la proba scrisă de către candidații înscriși la concursul din data de 07.12.2021, organizat pentru ocuparea unui post de inspector, clasa I, grad profesional debutant în cadrul serviciului Centrul Social de Urgență-Centrul pentru victimele violenței domestice.

Pentru vizualizare click pe : Detalii

REZULTATELE selecției dosarelor de înscriere pentru concursul organizat în data de 14.12.2021 ora 10:00, în urma verificării de către Comisia de concurs a îndeplinirii condițiilor de participare, la concursul organizat pentru ocuparea posturilor de inspector grad profesional principal, din cadrul Biroului Alocații-Indemnizații penru Copii și Intervenții în Situații de Risc și inspector grad profesional debutant, din cadrul Serviciului Evidență și Plată Beneficii de Asistență Socială, Servicii Sociale, Prevenirea Marginalizării Sociale, stabilte prin anunțul cu nr. 20962 din data de 10.11.2021

Pentru vizualizare click pe : Detalii

REZULTATELE selecției dosarelor de înscriere pentru concursul organizat în data de 08.12.2021 ora 10:00, în urma verificării de către Comisia de concurs a îndeplinirii condițiilor de participare, la concursul organizat pentru ocuparea postului de medic din cadrul Serviciului Cabinete Medicale Școlare și Asistență Medicală Comunitară stabilite prin anunțul nr. 21160 din data de 12.11.2021

Pentru vizualizare click pe : Detalii

Anunț – examen de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut pentru funcționarii publici din cadrul DAS Zalău, organizat în data de 29.12.2021.

Pentru vizualizare click pe : Detalii

Formular inscriere & Consimtamant : Detalii

Rezultatele selecției dosarelor de înscriere la concursul organizat în data de 07.12.2021, pentru funcția de inspector, grad profesional debutant în cadrul Centrului pentru Victimele Violenței Domestice.

Pentru vizualizare click pe : Detalii

CENTRALIZATOR NOMINAL cu punctajele finale obținute de către candidații înscriși la concursul organizat în data de 16.11.2021, în vederea ocupării posturilor de muncitor calificat și referent, în cadrul Centrului de Zi pentru Copii Aflați în Situație de Risc de Separare de Părinți

Pentru vizualizare click pe : Detalii

CENTRALIZATOR NOMINAL cu punctajul obținut la proba interviu, de către candidații înscriși la concursul organizat în data de 16.11.2021, în vederea ocupării posturilor de muncitor calificat și referent, în cadrul Centrului de Zi pentru Copii Aflați în Situație de Risc de Separare de Părinți

Pentru vizualizare click pe : Detalii

Centralizator nominal cu punctajele obținute la proba scrisă de candidații înscriși la concursul din 16.11.2021 în vederea ocupării posturilor de muncitor calificat și referent în cadrul Centrului de zi pentru copii aflați în situație de risc de separare de părinți.

Pentru vizualizare click pe : Detalii

Direcția de Asistență Socială Zalău organizează concurs în data de 08.12.2021, ora 10:00 la sediul instituției, Piața Iuliu Maniu nr. 4-6, pentru ocuparea unui post contractual vacant – medic, din cadrul Serviciului Cabinete Medicale Școlare și Asistență Medicală Comunitară.

Pentru vizualizare click pe : Detalii

Formular inscriere concurs : Detalii

Consimtamant : Detalii

Anunț - Direcția de Asistență Socială Zalău organizează concurs de recrutare în data de 14.12.2021, proba scrisă, pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante de inspector clasa I, grad profesional debutant în cadrul Serviciului Evidență Plată și Beneficii de Asistență Socială, Servicii Sociale, Prevenirea Marginalizării Sociale și inspector clasa I, grad profesional principal în cadrul biroului Alocații-Indemnizații pentru Copii și Intervenții în Situații de Risc.

Pentru vizualizare click pe : Detalii

Formular inscriere concurs : Detalii

Consimtamant : Detalii

Rezultatele selectării dosarelor de înscriere pentru concursul organizat în data 16.11.2021 ora 10:00 pentru ocuparea posturilor de muncitor calificat (M), treapta profesională II și referent (M) debutant în cadrul Centrului de zi pentru copii aflați în situație de risc de separare de părinți.

Pentru vizualizare click pe : Detalii

Proces verbal – concursul pentru ocuparea funcției contractuale de execuție-medic nu se va desfășura din lipsa dosarelor depuse.

Pentru vizualizare click pe : Detalii

Direcția de Asistență Socială Zalău organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante de inspector, clasa I, grad professional debutant, din cadrul Serviciului Centrul Social de Urgență – Centrul pentru Vctimele Violenței Domestice, în data de 07.12.2021 ora 10:00, proba scrisă

Pentru vizualizare click pe : Detalii

Formular inscriere concurs : Detalii

Consimtamant : Detalii

Direcția de Asistență Socială organizează concurs în data de 16.11.2021, ora 10:00 proba scrisă, iar interviul în termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, pentru ocuparea unui post vacant, funcție contractuală de execuție - medic

Pentru vizualizare click pe : Detalii

Formular inscriere concurs : Detalii

Direcția de Asistență Socială organizează concurs în data de 16.11.2021, ora 10:00 proba scrisă, iar interviul în termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, pentru ocuparea a două posturi vacante, funcții contractuale de execuție – muncitor calificat și referent debutant

Pentru vizualizare click pe : Detalii

Formular inscriere concurs : Detalii

ANUNȚ - Campanie de Vaccinare împotriva COVID -19

Pentru vizualizare click pe : Detalii

Centralizator nominal cu punctajele obținute de candidații înscriși la concursul din 03.09.2021 în vederea ocupării postului temporar vacant de asistent medical, treapta profesională - debutant, în cadrul Compartimentului Asistență Medicală Școlara-Gradinița cu program prelungit ,,Licurici"

Pentru vizualizare click pe : Detalii

Centralizator nominal cu punctajul obtinut la interviu de candidatul înscris la concursul organizat în data de 03.09.2021, în vederea ocupării postului temporar vacant de asistent medical, treapta profesionala - debutant, în cadrul Compartimentului Asistență Medicală Școlară-Gradinița cu program prelungit ,,Licurici".

Pentru vizualizare click pe : Detalii

CENTRALIZATOR NOMINAL cu punctajele finale obținute de către candidații înscriși la concursul din data de 01.09.2021

Pentru vizualizare click pe : Detalii

CENTRALIZATOR NOMINAL cu punctajele obținute la proba scrisă de către candidații înscriși la concursul din data de 03.09.2021 în vederea ocupării postului temporar vacant dea asistent medical, în gradul Compartimentului Asistență Medicală Școlară – Grădinița „Licurici”

Pentru vizualizare click pe : Detalii

CENTRALIZATOR NOMINAL cu punctajul obținut la proba interviu, pentru concursul organizat în data de 01.09.2021

Pentru vizualizare click pe : Detalii

COMUNICAT cu privire la desfășurarea interviului pentru candidații admiși la proba scrisă ,pentru concursul organizat în data de 01.09.2021

Pentru vizualizare click pe : Detalii

Subvenții asociații și fundații, pentru anul 2022, de la bugetul local, în baza Legii nr. 34/1998

Pentru vizualizare click pe : Detalii

CENTRALIZATOR NOMINAL cu punctajele obținute la proba scrisă de către candidații înscriși la concursul din data 01.09.2021 în vederea ocupării posturilor de inspectori de specialitate (educator, asistent social) și muncitor calificat în cadrul Centrului de zi pentru copii aflați în situație de risc de separare de părinți

Pentru vizualizare click pe : Detalii

CENTRALIZATOR NOMINAL cu punctajele finale obținute de către candidatul înscris la concursul din data de 26.08.2021 organizat pentru ocuparea postului de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior

Pentru vizualizare click pe : Detalii

RAPORTUL PROCEDURII pentru atribuirea contractului de prestări servicii sociale pentru persoane în vârstă

Pentru vizualizare click pe : Detalii

Centralizator nominal cu punctajul obținut la proba interviu de candidatul înscris la concursul din data de 26.08.2021 pentru ocuparea postului de consilier juridic clasa I, grad profesional superior.

Pentru vizualizare click pe : Detalii

Centralizator nominal cu punctajul obținut la proba scrisă de candidatul înscris la concursul pentru postul de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior din data de 26.08.2021

Pentru vizualizare click pe : Detalii

PROCES VERBAL evaluare tehnică achizitii servicii sociale

Pentru vizualizare click pe : Detalii

PROCES VERBAL evaluare financiară achizitii servicii sociale

Pentru vizualizare click pe : Detalii

REZULTATELE selectării dosarelor de înscriere pentru concursul organizat în data de 01.09.2021 ora 10:00, în urma verificării de către Comisia de concurs a îndeplinirii condițiilor de participare la concursul organizat pentru ocuparea a două posturi de inspector de specialitate (educator și asistent social) și un post de muncitor calificat, în cadrul Centrului de zi pentru copii aflați în situație de risc de separare de părinți

Pentru vizualizare click pe : Detalii

PROCES VERBAL al ședinței de vizualizare a ofertelor

Pentru vizualizare click pe : Detalii

REZULTATELE selecției dosarelor de înscriere la concursul de recrutare pentru postul temporar vacant de asistent medical, funcție contractuală de execuție, nivel studii PL, treaptă profesională – debutant, în cadrul Compartimentului Asistență Medicală Școlară – Grădinița cu program prelungit „Licurici” din data de 03.09.2021 ora 10:00, în urma verificării de către Comisia de concurs a îndeplinirii condițiilor de participare la concurs, stabilite prin anunțul cu nr. 14774 din data de 16.08.2021

Pentru vizualizare click pe : Detalii

REZULTATELE selecției dosarelor de înscriere a concursului de recrutare pentru funcția de consilier juridic grad profesional superior din cadrul Serviciului Resurse Umane si Programe Sociale - Compartimentul Juridic, din data de 26.08.2021 ora 10:00, în urma verificării de către Comisia de concurs a îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs, stabilite prin anunțul cu nr. 12079 din data de 06.07.2021

Pentru vizualizare click pe : Detalii

Direcția de Asistență Socială Zalău, organizează concurs în data de 03.09.2021, ora 10:00 proba scrisă și în data de 07.09.2021 – interviul pentru ocuparea postului temporar vacant de asistent medical, funcție contractuală de execuție, nivel studii PL, treapta profesională – debutant în cadrul compartimentului Asistență Medicală Școlară – Grădinița cu program prelungit „Licurici”

Pentru vizualizare click pe : Detalii

Formular inscriere concurs : Detalii

Directia de Asistenta Sociala Zalau intentioneaza sa achizitioneze Servicii sociale pentru persoane în vârstă, prevazute in Anexa 2, in baza art.68, alin.(1), litera h si a art. 111, alin. (1) din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, conform procedurii proprii privind atribuirea contractelor de achizitii publice pentru servicii ale caror coduri CPV se regasesc in Anexa 2.

Anunt participare achizitionare servicii sociale : Detalii

Fișă de date instrucțiuni-ofertanți: Detalii

Strategia de contractare: Detalii

Caiet de sarcini : Detalii

Model contract prestări servicii : Detalii

Formulare : Detalii-pdf | Detalii-doc

Direcția de Asistență Socială Zalău organizează concurs în data de 01.09.2021, ora 10:00, proba scrisă, pentru ocuparea următoarelor posturi vacante: inspector de specialitate debutant (educator), inspector de specialitate - treapta profesională II (asistent social), muncitor calificat – treapta profesională II

Pentru vizualizare click pe : Detalii

Direcția de Asistență Socială Zalău organizează concurs în data de 26.08.2021, ora 10:00 proba scrisă pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție vacantă: - consilier juridic, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Resurse Umane și Programe Sociale, Compartiment Juridic;

Pentru vizualizare click pe : Detalii

Formular inscriere concurs : Detalii

CENTRALIZATOR NOMINAL cu punctajele finale obținute de către candidații înscriși la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut de către funcționarii publici din cadrul Direcției de Asistență Socială Zalău din data de 24.06.2021

Pentru vizualizare click pe : Detalii

Centralizator nominal cu punctajele obținute la interviu de către candidații înscriși la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut, din data de 24.06.2021 organizat în cadrul DAS Zalău.

Pentru vizualizare click pe : Detalii

Centralizator nominal cu punctajele obținute la proba scrisă de către candidații înscriși la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut din data de 24.06.2021 organizat în cadrul DAS Zalău.

Pentru vizualizare click pe : Detalii

REZULTATELE selecției dosarelor de înscriere pentru concursul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut, din data de 24.06.2021 ora 10:00, în urma verificării de către Comisia de concurs a îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs, stabilite prin anunțul cu nr. 9299 din data de 26.05.2021

Pentru vizualizare click pe : Detalii

Direcția de Asistență Socială Zalău organizează examen în data de 24.06.2021 (proba scrisă), orele 10,00 la sediul Direcției de Asistență Socială Zalău, Piața Iuliu Maniu, nr. 4-6, în vederea promovării în grad profesional a funcționarilor publici din cadrul instituției.

Pentru vizualizare click pe : Detalii

Formular inscriere concurs : Detalii

CENTRALIZATOR NOMINAL cu punctajele obținute la examenul de promovare în clasă a funcționarului public din cadrul Direcției de Asistență Socială Zalău, din data de 18.05.2021

Pentru vizualizare click pe : Detalii

CENTRALIZATOR NOMINAL cu punctajul obținut de către candidatul înscris la examenul de promovare în clasă din data de 18.05.2021 din cadrul Direcției de Asistență Socială Zalău

Pentru vizualizare click pe : Detalii

CENTRALIZATOR NOMINAL cu punctajul obținut la proba scrisă de către candidatul înscris la examenul de promovare în clasă din data de 18.05.2021 din cadrul Direcției de Asistență Socială Zalău

Pentru vizualizare click pe : Detalii

CENTRALIZATOR NOMINAL cu punctajele finale obținute la concursul din data de 11.05.2021 în vederea ocupării posturilor de bucătar și muncitor calificat în cadrul Serviciului Cantina de Ajutor Social

Pentru vizualizare click pe : Detalii

Rezultatele selectării dosarului de înscriere pentru examenul de promovare în clasă din data de 18.05.2021.

Pentru vizualizare click pe : Detalii

CENTRALIZATOR NOMINAL cu punctajele obținute la interviu, de către candidații înscriși la concursul organizat în data de 11.05.2021 în vederea ocupării posturilor de bucătar și muncitor calificat din cadrul Serviciului Cantina de Ajutor Social

Pentru vizualizare click pe : Detalii

Centralizatorul nominal cu punctajele obţinute de către candidații înscriși la concursul din data de 11.05.2021 în vederea ocupării postului de bucătar și muncitor calificat în cadrul Serviciului - Cantina de Ajutor Social

Pentru vizualizare click pe : Detalii

CENTRALIZATOR NOMINAL cu punctajele finale obținute de către candidatul însris la concursul din data de 05.05.2021, organizat pentru ocuparea postului de inspector clasa I, grad profesional asistent, din cadrul Serviciului Economico Financiar, Compartiment Salarizare

Pentru vizualizare click pe : Detalii

CENTRALIZATOR NOMINAL cu punctajele obținute la interviu, de către candidatul însris la concursul din data de 05.05.2021, organizat pentru ocuparea postului de inspector clasa I, grad profesional asistent, din cadrul Serviciului Economico Financiar, Compartiment Salarizare

Pentru vizualizare click pe : Detalii

REZULTATELE selectării dosarelor de înscriere pentru concursul din data de 11.05.2021, proba scrisă, pentru ocuparea posturilor contractuale de execuție, de bucătar și de muncitor calificat

Pentru vizualizare click pe : Detalii

CENTRALIZATOR NOMINAL cu punctajele obținute la proba scrisă de către candidații înscriși la concursul pentru postul de inspector, clasa I , grad profesional asistent, din data de 05.05.2021

Pentru vizualizare click pe : Detalii

Direcția de Asistență Socială Zalău organizează, în data de 18.05.2021 – proba scrisă a examenului pentru PROMOVAREA IN CLASĂ a funcționarilor publici care au absolvit o formă de învățământ superior de lungă sau scurtă durată în specialitatea în care își desfășoară activitatea.

Pentru vizualizare click pe : Detalii

CENTRALIZATOR NOMINAL cu punctajele finale obținute de către candidații înscriși la concursul din data de 27.04.2021 organizat pentru ocupare post inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Resurse Umane și Programe Sociale, Compartiment Relații cu Asosciații și Fundații – Contractare Servicii Sociale

Pentru vizualizare click pe : Detalii

CENTRALIZATOR NOMINAL cu punctajele obținute la interviu, de către candidații înscriși la concursul din data de 27.04.2021 organizat pentru ocupare post inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Resurse Umane și Programe Sociale, Compartiment Relații cu Asociații și Fundații – Contractare Servicii Sociale

Pentru vizualizare click pe : Detalii

REZULTATELE selecției dosarelor de înscriere la concursul de recrutare pentru funcția de inspector, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Serviciului Economico-Financiar, Compartiment Salarizare, din data de 05.05.2021.

Pentru vizualizare click pe : Detalii

Centralizatorul nominal cu punctajele obținute la proba scrisă în cadrul concursului pentru postul de inspector, clasa I, grad profesional superior, din data de 27.04.2021.

Pentru vizualizare click pe : Detalii

REZULTATELE selecției dosarelor de înscriere la concursul de recrutare pentru funcția de inspector grad profesional superior în cadrul Compartimentului Relații cu Asociații și Fundații – Contractare Socială

Pentru vizualizare click pe : Detalii

Anunt – Direcția de Asistență Socială Zalău organizează concurs în data de 11.05.2021, proba scrisă, pentru ocuparea posturilor vacante contractuale de bucătar și muncitor calificat.

Pentru vizualizare click pe : Detalii

Anunț - Direcția de Asistență Socială Zalău organizează concurs în data de 05.05.2021, proba scrisă, în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată, a funcției publice de execuție vacante: inspector, clasa I, grad profesional asistent, în cadrul Serviciului Economico-Financiar, Compartiment Salarizare.

Pentru vizualizare click pe : Detalii

CENTARLIZATOR NOMINAL cu punctajele obținute de către candidații înscriși la concursul din data de 31.03.2021 în vederea ocupării posturilor de bucătar și muncitor calificat în cadrul Serviciului Cantina de Ajutor Social

Pentru vizualizare click pe : Detalii

Anunț - Direcția de Asistență Socială Zalău organizează concurs de recrutare în data de 27.04.2021, proba scrisă, în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată, a funcției publice de execuție vacante: inspector, clasa I, grad profesional superior, în cadrul Serviciului Resurse Umane și Programe Sociale, Compartiment Relații cu Asociații și Fundații-Contractare Servicii Sociale

Pentru vizualizare click pe : Detalii

Rezultatele selectării dosarelor de înscriere pentru concursul organizat pentru data de 31.03.2021, proba scrisă, pentru ocuparea a două posturi contractuale de execuție, respectiv un post de bucătar și un post de muncitor calificat.

Pentru vizualizare click pe : Detalii

Anunț organizare concurs - Directia de Asistență Socială Zalău organizează concurs în data de 31.03.202l, ora 10:00 proba scrisă și în data de 02.04.2021 - interviul, pentru ocuparea a două posturi contractuale vacante.

Pentru vizualizare click pe : Detalii

Directia de Asistenta Sociala Zalau intentioneaza sa achizitioneze servicii de paza, monitorizare si interventie, prevazute in Anexa 2, in baza art.68, alin.(1), litera h si a art. 111, alin. (1) din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, conform procedurii proprii privind atribuirea contractelor de achizitii publice pentru servicii ale caror coduri CPV se regasesc in Anexa 2

Achiziționare servicii de pază, monitorizare și intervenție : Detalii

Fișă de date instrucțiuni-ofertanți: Detalii

Strategia de contractare: Detalii

Caiet de sarcini : Detalii

Model contract prestări servicii : Detalii

Formulare : Detalii

CENTRALIZATOR NOMINAL cu punctajul final obținut de către candidatul înscris la examenul de promovare în funcție publică de conducere șef serviciu grad II din cadrul Serviciului Resurse Umane – Programe de Dezvoltare Socială, organizat în data de 20.01.2021

Pentru vizualizare click pe : Detalii

CENTRALIZATOR NOMINAL cu punctajul obținut la interviu de către candidatul înscris la examenul de promovare în funcție publică de conducere șef serviciu grad II din cadrul Serviciului Resurse Umane – Programe de Dezvoltare Socială, organizat în data de 20.01.2021

Pentru vizualizare click pe : Detalii

CENTRALIZATOR NOMINAL cu punctajul obținut la proba scrisă de către candidatul înscris la examenul de promovare în funcție publică de conducere șef serviciu grad II din cadrul Serviciului Resurse Umane – Programe de Dezvoltare Socială, organizat în data de 20.01.2021

Pentru vizualizare click pe : Detalii

CENTRALIZATOR NOMINAL cu punctajele obținute de către candidații înscriși la concursul pentru postul de asistent medical - studii PL și asistent medical – studii superioare

Pentru vizualizare click pe : Detalii

Centralizatorul nominal cu punctajul obținut la proba interviu, organizat în data de 15.01.2021, ora 10:00, în vederea ocupării postului de asistent medical studii PL și de asistent medical - studii superioare

Pentru vizualizare click pe : Detalii

Centralizatorul nominal cu punctajul obținut la proba scrisă de candidații înscriși la concursul din data de 13.01.2021, pe posturile vacante de asistent medical, studii PL și asistent medical, studii superioare

Pentru vizualizare click pe : Detalii

Centralizatorul nominal cu punctajele obținute de candidatul înscris la concursul pentru postul de muncitor calificat, treapta profesională I.

Pentru vizualizare click pe : Detalii

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere pentru examenul de promovare în funcție publică de conducere șef serviciu grad II din cadrul Serviciului Resurse Umane-Programe de dezvoltare socială, organizat în data de 20.01.2021.

Pentru vizualizare click pe : Detalii

Anunț anulare concurs pentru ocuparea postului de asistent medical debutant temporar vacant.

Pentru vizualizare click pe : Detalii

CENTRALIZATORUL NOMINAL cu punctajul obținut la proba scrisă de candidatul înscris la concursul din data de 05.01.2021

Pentru vizualizare click pe : Detalii

Rezultatele selecției dosarelor de înscriere pentru concursul din data de 13.01.2021 proba scrisă, în urma verificării de către Comisia de concurs a îndeplinirii condițiilor de participare la concursul organizat pentru ocuparea posturilor contractuale de execuție de asistent medical - studii superioare, asistent medical - studii postliceale si muncitor calificat, stabilit prin Anunțul nr.17644 din 16.12.2020

Pentru vizualizare click pe : Detalii

Rezultatele selecției dosarelor de înscriere pentru concursul din data de 05.01.2021 proba scrisă, în urma verificării de către Comisia de concurs a îndeplinirii condițiilor de participare la concursul organizat pentru ocuparea unui post contractual de execuție de asistent medical debutant stabilit prin Anunțul nr.17645 din 16.12.2020

Pentru vizualizare click pe : Detalii

ANUNȚ - Direcția de Asistență Socială Zalău organizează examen de promovare în funcție publică de conducere în data de 20.01.2021, ora 10:00 proba scrisă, la sediul instituției – Zalău, Piața Iuliu Maniu nr. 4-6, pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de conducere vacante – șef serviciu grad II din cadrul Serviciului Resurse Umane – Programe de Dezvoltare Socială.

Pentru vizualizare click pe : Detalii

Direcția de Asistență Socială cu sediul în Zalău, Piața Iuliu Maniu nr. 4-6, organizează concurs în data de 13.01.2021 ora 11:00 proba scrisă și în data de 15.01.2021 – interviul pentru ocuparea posturilor vacante.

Pentru vizualizare click pe : Detalii

Direcția de Asistență Socială cu sediul în Zalău, Piața Iuliu Maniu nr. 4-6, organizează concurs în data de 05.01.2021 ora 11:00 proba scrisă și în data de 07.01.2021 – interviul pentru ocuparea postului temporar vacant de asistent medical.

Pentru vizualizare click pe : Detalii

CENTRALIZATOR NOMINAL cu punctajele finale obținute de către candidații înscriși la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut, din data de 14.10.2020, organizat pentru funcționarii publici din cadrul Direcției de Asistență Socială Zalău

Pentru vizualizare click pe : Detalii

CENTRALIZATOR NOMINAL cu punctajele obținute la interviu de către candidații înscriși la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut, din data de 14.10.2020, organizat pentru funcționarii publici din cadrul Direcției de Asistență Socială Zalău

Pentru vizualizare click pe : Detalii

CENTRALIZATOR NOMINAL cu punctajele obținute la proba scrisă de către candidații înscriși la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut din data de 14.10.2020, organizat pentru funcționarii publici din cadrul Direcției de Asistență Socială Zalău

Pentru vizualizare click pe : Detalii

Rezultatele selecției dosarelor de înscriere pentru examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut, din data de 14.10.2020 ora 10:00, în urma verificării de către Comisia de examen a îndeplinirii condițiilor de participare la examen, stabilite prin anunțul cu nr. 12513 din data de 14.09.2020

Pentru vizualizare click pe : Detalii

Subvenții pentru asociații și fundații pentru anul 2021, de la bugetul local, în baza Legii nr. 34/1998.

Pentru vizualizare click pe : Detalii

Direcția de Asistență Socială Zalău organizează examen în data de 14.10.2020 (proba scrisă), orele 10:00 la sediul Direcției de Asistenșă Socială, Piața Iuliu Maniu, Nr.4-6 , în vederea promovării în grad profesional a funcționarilor publici din cadrul D.A.S.

Pentru vizualizare click pe : Detalii

Centralizator nominal cu punctajele finale obținute de candidații înscriși la examenul de promovare din data de 27.03.2020.

Pentru vizualizare click pe : Detalii

Centralizator nominal cu punctajele obținute la proba interviu de candidații înscriși la examenul de promovare din data de 27.03.2020.

Pentru vizualizare click pe : Detalii

Centralizator nominal cu punctajele obținute la proba scrisăde candidații înscriși la examenul de promovare din data de 27.03.2020.

Pentru vizualizare click pe : Detalii

REZULTATELE selecției dosarelor de înscriere pentru examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut, din data de 27.03.2020 ora 10:00, în urma verificării de către Comisia de examen a îndeplinirii condițiilor de participare la examen, stabilite prin anunțul cu nr. 3351 din data de 26.02.2020.

Pentru vizualizare click pe : Detalii

CENTRALIZATOR NOMINAL cu punctajul obținut la proba interviu, organizat în data de 11.03.2020, în cadrul concursului pentru asistent medical și asistent medical debutant.

Pentru vizualizare click pe : Detalii

CENTRALIZATOR NOMINAL cu punctajele obținute la proba scrisă de către candidații înscriși la concursul din data de 09.03.2020

Pentru vizualizare click pe : Detalii

REZULTATELE selecției dosarelor de înscriere pentru concursul din data de 09.03.2020 – proba scrisă, în urma verificării de către Comisia de concurs a îndeplinirii condițiilor de participare la concursul organizat pentru ocuparea a două posturi contractuale e execuție: un post de asistent medical și unul de asistent medical debutant, stabilite prin anunțul nr. 2756 din 14.02.2020.

Pentru vizualizare click pe : Detalii

Direcția de Asistență Socială Zalău cu sediul în Piața Iuliu Maniu nr. 4-6, organizează examen în vederea promovării în grad profesional a funcționarilor publici din cadrul instituției. Examenul va avea loc la sediul instituției, în data de 27.03.2020 (proba scrisă) orele 10:00.

Pentru vizualizare click pe : Detalii

Având în vedere că acțiunea de distribuire a produselor POAD s-a încheiat în data de 19.02.2020, pentru pachetele nedistribuite, sunt așteptate la sediul DAS Zalău pentru a depune solicitări, următoarele categorii de persoane:

Pentru vizualizare click pe : Detalii

Directia de Asistenta Sociala, cu sediul in Zalau, Piata luliu Maniu nr.4-6 organizeaza concurs, in data de 09.03.2020 ora 10,00 proba scrisa si in data de 11.03.2020 - interviul, pentru ocuparea a 3 (trei) posturi vacante in cadrul D.A.S.- functii contractuale de executie, nivel studii postliceale

Pentru vizualizare click pe : Detalii

Rezultatul final cu punctajele obtinute de candidatul inscris la concursul pentru postul de muncitor calificat din 11.02.2020

Pentru vizualizare click pe : Detalii

Centralizatorul nominal cu punctajul obtinut la proba interviu la data de 11.02.2020, in vederea ocuparii postului de muncitor calificat

Pentru vizualizare click pe : Detalii

Centralizatorul nominal cu punctajul obtinut la proba scrisa la data de 11.02.2020, in vederea ocuparii postului de muncitor calificat

Pentru vizualizare click pe : Detalii

Rezultate selectie dosare

Pentru vizualizare click pe : Detalii

Direcția de Asistență Socială cu sediul în Zalău, Piața Iuliu Maniu nr. 4-6, organizează concurs în data de 11.02.2020 ora 10:00 proba scrisă și în data de 13.02.2020 – interviul pentru ocuparea următorului post vacant contractual în cadrul DAS: functie contractuala - muncitor calificat, nivel studii gimnaziale, grad profesional l.

Pentru vizualizare click pe : Detalii

Direcția de Asistență Socială Zalău, cu sediul în Piața Iuliu Maniu nr. 4-6, vă informează că începând cu data de 20.01.2020, pe o perioadă de o lună, va distribui ajutoare de la Uniunea Europeană.

Pentru vizualizare click pe : Detalii

Cereri pentru acordarea ajutorului deîncălzire.

Pentru vizualizare click pe : Detalii

Ajutor de încălzire a locuinței pentru perioada sezonului rece 2019-2020.

Pentru vizualizare click pe : Detalii

Subvenții asociații și fundații pentru anul 2020 de la bugetul local.

Pentru vizualizare click pe : Detalii

Centralizatorul nominal cu punctajul obținut la interviu de candidatul înscris la examenul de promovare în clasă din data de 13.08.2019.

Pentru vizualizare click pe : Detalii

Centralizatorul nominal cu punctajele obținute de candidatul înscris la examenul de promovare în clasă din data de 13.08.2019.

Pentru vizualizare click pe : Detalii

Centralizatorul nominal cu punctajul obținut la proba scrisă de candidatul înscris la examenul de promovare în clasă din data de 13.08.2019.

Pentru vizualizare click pe : Detalii

Centralizatorul nominal cu punctajul obținut la interviu de candidatul înscris la examenul de promovare în grad profesional din data de 12.08.2019.

Pentru vizualizare click pe : Detalii

Centralizatorul nominal cu punctajele obținute de candidatul înscris la examenul de promovare în grad profesional din data de 12.08.2019.

Pentru vizualizare click pe : Detalii

Centralizatorul nominal cu punctajul obținut la proba scrisă de candidatul înscris la examenul de promovare în grad profesional din data de 12.08.2019.

Pentru vizualizare click pe : Detalii

Rezultatele selectării dosarului de înscriere pentru examenul de promovare în clasa din data de 13.08.2019, ora 10,00, în urma verificării de către Comisia de examen a îndeplinirii condițiilor de participare la examen.

Pentru vizualizare click pe : Detalii

Rezultatele verificării dosarului de înscriere pentru examenul de promovare în gradul profesional superior celui deținut din data de 12.08.2019.

Pentru vizualizare click pe : Detalii

Anunț privind ocuparea prin transfer la cerere a unei funcții publice de execuție vacante în cadrul Compartimentului Salarizare – Serviciul Economico-Financiar.

Pentru vizualizare click pe : Detalii

Direcția de Asistență Socială Zalău, cu sediul în Piața Iuliu Maniu nr. 4-6, organizează examen în data de 12 August 2019 (proba scrisă), ora 10.00, în vederea promovării în grad profesional a funcționarilor publici din cadrul D.A.S.

Pentru vizualizare click pe : Detalii

Bibliografie : Detalii

Formular inscriere concurs : Detalii

CENTRALIZATOR NOMINAL cu punctajele obținute de candidații înscriși la examenul de promovare în grad profesional a funcționarii publici din cadrul Direcției de Asistență Socială Zalău din data de 10.06.2019

Pentru vizualizare click pe : Detalii

CENTRALIZATOR NOMINAL cu punctajele obținute la interviu de către candidații înscriși la examenul de promovare în grad profesional din data de 10.06.2019 , organizat pentru funcționarii publici din cadrul Direcției de Asistență Socială Zalău

Pentru vizualizare click pe : Detalii

CENTRALIZATOR NOMINAL cu punctajele obținute la proba scrisă de către candidații înscriși la examenul de promovare în grad profeasional din data de 10.06.2019, organizat pentru funcționarii publici din cadrul Direcției de Asistență Socială Zalău.

Pentru vizualizare click pe : Detalii

Rezultatele selecției dosarelor de înscriere pentru examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut, din data de 10.06.2019 ora 10.00, în urma verificării de către Comisia de examen a îndeplinirii condițiilor de participare la examen, stabilite prin Anunțul nr.6706 / 13.05.2019

Pentru vizualizare click pe : Detalii

CENTRALIZATOR NOMINAL cu punctajele obținute la proba scrisă de către candidații înscriși la examenul de promovare din data de 20.05.2019

Pentru vizualizare click pe : Detalii

REZULTATELE selectării dosarelor de înscriere pentru examenul de promovare din data de 20.05.2019, în urma verificării de către Comisia de concurs a îndeplinirii condițiilor de participare la examen, stabilite prin Anunțul nr. 6081 din 02.05.2019

Pentru vizualizare click pe : Detalii

Direcția de Asistență Socială Zalău, cu sediul în Piața Iuliu Maniu nr.4-6, organizează examen în data de 10 Iunie 2019 (proba scrisă) orele 10.00, în vederea promovării în grad profesional a funcționarilor publici din cadrul D.A.S.

Pentru vizualizare click pe : Detalii

Direcția de Asistență Socială Zalău organizează examen în data de 20.05.2019. ora 11.00, la sediul instituției, examen de promovare în grad profesional superior, pentru persoanele încadrate în funcții contractuale.

Pentru vizualizare click pe : Detalii

CENTRALIZATOR NOMINAL cu punctajele obținute de candidații înscriși la concursul din data de 23 și 25.01.2019 în vederea ocupării postului de Referent debutant în cadrul C.S.U.

Pentru vizualizare click pe : Detalii

Centralizatorul nominal cu punctajul obținut la proba interviu organizat în data de 25.01.2019, ora 14:15, în vederea ocupării postului de referent debutant în cadrul C.S.U.

Pentru vizualizare click pe : Detalii

CENTRALIZATOR NOMINAL cu rezultatele obținute la proba scrisă de candidații înscriși la concursul din data de 23.01.2019.

Pentru vizualizare click pe : Detalii

REZULTATELE selectării dosarelor de înscriere pentru concursul din datele de 23-25.01.2019, în urma verificării de către Comisia de concurs a îndeplinirii condițiilor de participare la examen, stabilite prin Anunțul nr.15775 din 20.12.2018.

Pentru vizualizare click pe : Detalii

CENTRALIZATOR NOMINAL cu rezultatele obținute de candidații înscriși la concursul pentru postul Șef Serviciu - Cantina de Ajutor Social.

Pentru vizualizare click pe : Detalii

CENTRALIZATOR NOMINAL cu punctajul obținut la proba interviu organizată în data de 14.01.2019, ora 11.00, în vederea ocupării funcției de Șef serviciu - Cantina de Ajutor Social.

Pentru vizualizare click pe : Detalii

CENTRALIZATORUL NOMINAL cu punctajele obținute la proba scrisă de candidații înscriși la concursul din data de 10.01.2019

Pentru vizualizare click pe : Detalii

Rezultatele selectării dosarelor de înscriere pentru concursul din datele de 10-14.01.2019, în urma verificării de către Comisia de concurs, a îndeplinirii condițiilor de participare la examen, stabilite prin Anunțul nr.15207 din data de 10.12.2018

Pentru vizualizare click pe : Detalii

Direcția de Asistență Socială cu sediul în Zalău, Piața Iuliu Maniu nr. 4-6, organizează concurs în data de 23.01.2019 ora 11:00 proba scrisă și în data de 25.01.2019 – interviul pentru ocuparea următorului post vacant contractual în cadrul DAS: Referent – Centrul Social de Urgență.

Pentru vizualizare click pe : Detalii

Bibliografie : Detalii

Centralizatorul nominal cu punctajele obținute de candidații înscriși la concursul pentru postul de muncitor calificat.

Pentru vizualizare click pe : Detalii

Centralizatorul nominal cu punctajul obținut la proba interviu organizat în data de 28.12.2018, ora 9:00 în vederea ocupării postului de muncitor calificat.

Pentru vizualizare click pe : Detalii

CENTRALIZATOR NOMINAL cu punctajele obținute la proba scrisă de candidații înscriși la concursul din data de 21.12.2018

Pentru vizualizare click pe : Detalii

Interviul pentru concursul în vederea ocupării postului vacant în cadrul DAS Zalău- funcție contractuală - Muncitor calificat – va avea loc în data de 28.12.2018, ora 9:00.
Ultima zi de depunere a dosarelor pentru concursul în vederea ocupării unui post vacant în cadrul DAS Zalău - Șef Cantină de Ajutor Social va fi în data de 27.12.2018, ora 16:00.

Pentru vizualizare click pe : Detalii

Centralizatorul nominal cu punctajele obținute de candidații înscriși la examenul de promovare în grad superior a funcționarilor publici din cadrul Direcției de Asistență Socială Zalău din data de 18.12.2018.

Pentru vizualizare click pe : Detalii

Centralizatorul nominal cu punctajele obținute la proba scrisă de candidații înscriși la examenul de promovare în grad profesional din cadrul Direcției de Asistență Socială Zalău din data de 18.12.2018.

Pentru vizualizare click pe : Detalii

Centralizatorul nominal cu punctajele obținute la interviu de candidații înscriși la examenul de promovare în grad profesional din data de 18.12.2018.

Pentru vizualizare click pe : Detalii

Rezultatele selectării dosarelor de înscriere pentru concursul din data de 21 și 24.12.2018, în urma verificării de către Comisia de concurs a îndeplinirii condițiilor de participare la examen, stabilite prin Anunțul nr.14665 din data de 27.11.2018

Pentru vizualizare click pe : Detalii

Direcția de Asistență Socială Zalău, cu sediul în Piața Iuliu Maniu nr. 4-6, organizează concurs, în data de 10.01.2019 ora 11.00 proba scrisă și în data de 14.01.2019 interviul, pentru ocuparea unui post vacant în cadrul DAS – funcție contractuală de conducere – Șef Serviciu la Cantina de Ajutor Social, nivel studii superioare, grad profesional II.

Pentru vizualizare click pe : Detalii

REZULTATELE selecției dosarelor de înscriere pentru examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut, din data de 18.12.2018 ora 10.00, în urma verificării de către Comisia de examen a îndeplinirii condițiilor de participare la examen.

Pentru vizualizare click pe : Detalii

Direcția de Asistență Socială Zalău, cu sediul în Piața Iuliu Maniu nr.4-6, organizează concurs în data de 21.12.2018 ora 11.00 proba scrisă și în data de 24.12.2018 interviul (proba practică) pentru ocuparea unui post vacant în cadrul DAS – funcție contractuală – muncitor calificat, nivel studii gimnaziale, grad profesional I.

Pentru vizualizare click pe : Detalii

Bibliografie : Detalii

Formular inscriere concurs : Detalii

CENTRALIZATOR NOMINAL cu punctajele obținute la proba scrisă de candidații înscriși la concursul din data de 20.11.2018.

Pentru vizualizare click pe : Detalii

Direcția de Asistență Socială Zalău, cu sediul în Zalău, Piața Iuliu Maniu nr.4-6 ,organizează examen în data de 18 decembrie 2018 ora 10.00 proba scrisă, în vederea promovării în grad profesional a funcționarilor publici dic cadrul DAS Zalău.

Pentru vizualizare click pe : Detalii

Bibliografie : Detalii

Formular inscriere concurs : Detalii

Rezultatele selectării dosarelor de înscriere pentru concursul din data de 20 și 22.11.2018, în urma verificării de către Comisia de concurs a îndeplinirii condițiilor de participare la examen, stabilite prin Anunțul nr. 12982 din 24.10.2018.

Pentru vizualizare click pe : Detalii

Direcția de Asistență Socială, cu sediul în Zalău, Piața Iuliu Maniu nr.4-6, organizează concurs în data de 20.11.2018 ora 11,00 proba scrisă și în data de 22.11.2018 – interviul, pentru ocuparea unui post vacant – funcție contractuală – muncitor calificat, nivel studii gimnaziale, grad profesional I, din cadrul Cantinei de Ajutor Social.

Pentru vizualizare click pe : Detalii

Bibliografie : Detalii

Formular inscriere concurs : Detalii

CENTRALIZATORUL NOMINAL cu punctajele obținute de candidatul înscris la concursul din data de 01.10.2018.

Pentru vizualizare click pe : Detalii

CENTRALIZATORUL NOMINAL cu punctajele obținute la interviu de candidatul înscris la concursul din data de 01.10.2018.

Pentru vizualizare click pe : Detalii

CENTRALIZATORUL NOMINAL cu punctajele obținute la proba scrisă de candidatul înscris la concursul din data de 01.10.2018 pentru postul de consilier juridic, grad profesional principal, în cadrul Compartimentului Juridic.

Pentru vizualizare click pe : Detalii

CENTRALIZATORUL NOMINAL cu punctajele obținute de candidații înscriși la concursul din 25.09.2018 în vederea ocupării postului de Medic stomatolog debutant în cadrul Compartimentului Asistență Medicală Școlară.

Pentru vizualizare click pe : Detalii

CENTRALIZATOR NOMINAL cu punctajul obținut la proba interviu organizat în data de 28.09.2018 ora 12.00, în vederea ocupării postului de Medic stomatolog debutant în cadrul Compartimentului Asistență Medicală Școlară.

Pentru vizualizare click pe : Detalii

CENTRALIZATOR NOMINAL cu rezultatele finale ale probei obținute în urma soluționării contestațiilor la concursul din data de 25.09.2018 organizat în vederea ocupării postului vacant de Medic stomatolog debutant în cadrul Compartimentului Asistență Medicală Școlară.

Pentru vizualizare click pe : Detalii

CENTRALIZATORUL NOMINAL cu rezultatele probei scrise obținute în urma soluționării contestațiilor la concursul din data de 25.09.2018, în vederea ocupării postului vacant de medic stomatolog debutant

Pentru vizualizare click pe : Detalii

PROCES VERBAL privind amânarea interviului stabilit pentru data de 27.09.2018, ora 11:00.

Pentru vizualizare click pe : Detalii

CENTRALIZATOR NOMINAL cu punctajele obținute la proba scrisă de candidații înscriși la concursul din data de 25.09.2018

Pentru vizualizare click pe : Detalii

REZULTATELE selectării dosarelor de înscriere pentru concursul din data de 01.10.2018 proba scrisă, în urma verificării de către Comisia de concurs a îndeplinirii condițiilor de participare la examen, stabilite prin Anunțul nr.9699 din 24.08.2018

Pentru vizualizare click pe : Detalii

REZULTATELE selectării dosarelor de înscriere pentru concursul din data de 25 și 27.09.2018, în urma verificării de către Comisia de concurs a îndeplinirii condițiilor de participare la examen, stabilite prin Anunțul nr.9627/23.08.2018.

Pentru vizualizare click pe : Detalii

Direcția de Asistență Socială Zalău, cu sediul în Piața Iuliu Maniu nr.4-6, organizează concurs în data 25.09.2018 ora 11.00 proba scrisă, iar în data de 27.09.2018 interviul, în vederea ocupării unui post vacant, funcție contractuală, de medic stomatolog, nivel studii superioare, grad profesional I.

Pentru vizualizare click pe : Detalii

Direcția de Asistență Socială Zalău, cu sediul în Piața Iuliu Maniu nr.4-6, organizează concurs de recrutare în data de 01.10.2018 ora 11.00 proba scrisă, iar în data de 03.10.2018 ora 10.00 interviul, în vederea ocupării funcției publice de execuție vacante, pe perioadă nedeterminată, de consilier juridic, clasa I, grad profesional principal, în cadrul Compartimentului Juridic.

Pentru vizualizare click pe : Detalii

Atribuțiile postului Consilier Juridic : Detalii

Bibliografie : Detalii

Acte necesare dosar : Detalii

Formular inscriere concurs : Detalii

Din lipsă de participanți, concursul programat în data de 14.08.2018 proba scrisă și în data de 17.08.2018 interviul, în vederea ocupării funcției publice de execuție vacante de consilier juridic, clasa I, grad profesional principal, nu s-a desfășurat.

Pentru vizualizare click pe : Detalii

Direcția de Asistență Socială Zalău, cu sediul în Piața Iuliu Maniu nr.4-6, organizează concurs de recrutare în data de 14.08.2018 ora 11.00 proba scrisă, iar în data de 17.08.2018 ora 10.00 interviul, în vederea ocupării funcției de execuție vacante, pe perioadă nedeterminată: - un post consilier juridic, clasa I, grad profesional principal, în cadrul Compartimentului Juridic.

Pentru vizualizare click pe : Detalii

Atribuțiile postului Consilier Juridic : Detalii

Formular inscriere concurs : Detalii

CENTRALIZATOR NOMINAL cu punctajele obținute la proba scrisă de candidații înscriși la concursul din data de 19.06.2018

Pentru vizualizare click pe : Detalii

REZULTATELE selectării dosarelor de înscriere pentru concursul din data de 19.06.2018, proba scrisă și 21.06.2018 interviul, în vederea ocupării funcției publice de execuție , pe perioadă nedeterminată, de referent, clasa III, grad profesional superior, în cadrul Compartimentului Integrare Tineri Dezinstituționalizați

Pentru vizualizare click pe : Detalii

CENTRALIZATOR NOMINAL cu punctajele obținute de candidații înscriși la concursul din data de 05-07.06.2018

Pentru vizualizare click pe : Detalii

CENTRALIZATOR NOMINAL cu punctajele obținute la proba scrisă de candidații înscriși la concursul din data de 05.06.2018.

Pentru vizualizare click pe : Detalii

Rezultatele selectării dosarelor de înscriere pentru concursul din data de 05.06 și 07.06.2018, în urma verificării de către Comisia de concurs a îndeplinirii condițiilor de participare la examen.

Pentru vizualizare click pe : Detalii

COMUNICAT DE PRESĂ cu privire la serviciile sociale și beneficiile de asistență socială acordate de DAS Zalău.

Pentru vizualizare click pe : Detalii

Atribuții post referent, clasa III, grad profesional superior.

Pentru vizualizare click pe : Detalii

Direcția de Asistență Socială Zalău, cu sediul în Piața Iuliu Maniu nr. 4-6, organizează concurs de recrutare în data de 19.06.2018 ora 11:00 proba scrisă, iar în data de 21.06.2018 ora 11:00 interviul, în vederea ocupării funcției publice de execuție vacante, pe perioadă nedeterminată – un post referent clasa III, grad profesional superior, în cadrul Compartimentului Integrare Tineri Dezinstituționalizați.

Pentru vizualizare click pe : Detalii

Formular înscriere concursuri

Pentru vizualizare click pe : Detalii

Direcția de Asistență Socială, cu sediul în Zalău, Piața Iuliu Maniu nr. 4-6, organizează concurs în data de 05.06.2018, ora 11:00, proba scrisă și în data de 07.06.2018 – interviul pentru ocuparea unui post vacant – funcție contractuală – muncitor calificat, nivel studii gimnaziale, grad profesional I, vechime în muncă 9 ani.

Pentru vizualizare click pe : Detalii

CENTRALIZATORUL NOMINAL cu punctajele obținute de candidații înscriși la concursul din data de 01.03.2018

Pentru vizualizare click pe : Detalii

REZULTATELE contestațiilor depuse la rezultatele obținute la proba scrisă pentru concursul din data de 01.03.2018 – proba scrisă.

Pentru vizualizare click pe : Detalii

CENTRALIZATOR NOMINAL cu punctajele obținute la proba scrisă de candidații înscriși la concursul din data de 01.03.2018

Pentru vizualizare click pe : Detalii

ANUNȚ - se anuleaza concursul organizat in data de 08.03.2018, pentru ocuparea postului de muncitor necalificat.

Pentru vizualizare click pe : Detalii

Rezultatele selectării dosarelor de înscriere pentru concursul din data de 01.03.2018, proba scrisă, în urma verificării de către Comisia de concurs a îndeplinirii condițiilor de participare la concurs, stabilite prin Anunțul nr. 1250 din 29.01.2018

Pentru vizualizare click pe : Detalii

Direcția de Asistență Socială Comunitară, cu sediul în Zalău, Piața Iuliu Maniu nr.4-6, organizează concurs în data de 08.03.2018 ora 11,00 proba scrisă și în data de 12.03.2018 interviul, în vederea ocupării următorului post pe durată nedeterminată:
  • un post muncitor necalificat.

Condiții specifice :

  • studii gimnaziale finalizate cu diplomă;
  • nu necesită vechime în muncă;

Pentru vizualizare click pe : Detalii

Atribuțiile funcțiilor publice de execuție pentru care se organizează concurs în data de 01.03.2018 ora 11,00 proba scrisă, iar în data de 06.03.2018 interviul.

Pentru vizualizare click pe : Detalii

Direcția de Asistență Socială Comunitară Zalău, cu sediul în Piața Iuliu Maniu nr.4-6, organizează concurs de recrutare în data de 01.03.2018 ora 11,00 proba scrisă, iar în data de 06.03.2018 ora 11,00 interviul, în vederea ocupării următoarelor funcții publice de execuție vacante, pe perioadă nedeterminată:
  • Un post inspector, clasa I, grad profesional superior, în cadrul Serviciului Prestații Sociale și Servicii Sociale pentru Adulți și Persoane Vârstnice;
  • Un post inspector, clasa I, grad profesional debutant, în cadrul Centrului Social de Urgență – Adăpost de Noapte;
  • Un post inspector, clasa I, grad profesional principal, în cadrul Compartimentului Relații cu ONG-uri.

Pentru vizualizare click pe : Detalii

CENTRALIZATORUL NOMINAL cu punctajele obținute de candidații înscriși la concursul din data de 25.01.2018.

Pentru vizualizare click pe : Detalii

Centralizatorul nominal cu punctajele obținute la proba scrisă de candidații înscriși la concursul din data de 25.01.2018.

Pentru vizualizare click pe : Detalii

Direcția de Asistență Socială Comunitară, cu sediul în Zalău, Piața Iuliu Maniu nr.4-6, organizează concurs în data de 14.02.2018 ora 11,00 proba scrisă și în data de 16.02.2018 interviul, în vederea ocupării următoarelor posturi pe durată nedeterminată:
  • Un post mediator sanitar comunitar.
  • Un post muncitor necalificat.

Pentru vizualizare click pe : Detalii

Anunț cu privire la concursul programat în data de 18.01.2018.

Pentru vizualizare click pe : Detalii

Centralizatorul nominal cu punctajele obținute de candidații înscriși la concursul din data de 10-12.01.2018.

Pentru vizualizare click pe : Detalii

Centralizatorul nominal cu punctajele obținute de candidații înscriși la concursul din data de 09.01.2018.

Pentru vizualizare click pe : Detalii

Centralizatorul nominal cu punctajele obținute la interviu de candidații înscriși la concursul din data de 09.01.2018.

Pentru vizualizare click pe : Detalii

Centralizatorul nominal cu punctajele obținute la proba scrisă de candidații înscriși la concursul din data de 10.01.2018.

Pentru vizualizare click pe : Detalii

Rezultatele selectării dosarelor de înscriere pentru concursul din data de 25.01.2018, proba scrisă, în urma verificării de către Comisia de concurs a îndeplinirii condițiilor de participare la concurs, stabilite prin Anunțul nr. 17398 din 12.12.2017.

Pentru vizualizare click pe : Detalii

Centralizatorul nominal cu punctajele obținute la proba scrisă de către candidații înscriși la concursul din data de 09.01.2018.

Pentru vizualizare click pe : Detalii

Rezultatele selectării dosarelor de înscriere pentru concursul din data de 10 si 12.01.2018, în urma verificării de către Comisia de concurs a îndeplinirii condițiilor de participare la concurs, stabilite prin anunțul nr. 16996 din 05.12.2017.

Pentru vizualizare click pe : Detalii

Rezultatele selectării dosarelor de înscriere pentru concursul din data de 09.01.2018, proba scrisă, în urma verificării de către Comisia de concurs a îndeplinirii condițiilor de participare la concurs, stabilite prin anunțul nr. 16626 din 24.11.2017.

Pentru vizualizare click pe : Detalii

Direcția de Asistență Socială Comunitară Zalău, cu sediul în P-ța luliu Maniu, nr.4-6, organizează concurs în data de 18.01.2018 ora 10,00 proba scrisă, iar în data de 22.01.2O18 interviul, în vederea ocupării funcțiilor publice de execuție, pe perioadă nedeterminată.

Pentru vizualizare click pe : Detalii

Direcția de Asistență Socială Comunitară Zalău, cu sediul în P-ța luliu Maniu, nr.4-6, organizează concurs în data de 25.01.2018 ora 11,00 proba scrisă, iar în data de 29.01.2O18 interviul, în vederea ocupării funcțiilor publice de execuție, pe perioadă nedeterminată.

Pentru vizualizare click pe : Detalii

Direcția de Asistență Socială Comunitară Zalău, cu sediul în P-ța luliu Maniu, nr.4-6, organizează concurs în data de 10.01.2018 ora 10,00 proba scrisă si in data de 12.01.2O18 interviul, in vederea ocupării pe durată nedeterminată a urmatoarelor posturi vacante-funcții contractuale de execuție în cadrul Centrului Social de Urgență.

Pentru vizualizare click pe : Detalii

Directia de Asistenta Sociala Comunitara Zalau, cu sediul in P-ta luliu Maniu, nr.4-6, organizeaza concurs in data de 09.01.2018 ora 10,00 proba scrisa si in data de 11.01.2O18 interviul, in vederea ocuparii functiilor publice de executie, pe perioada nedeterminata.

Pentru vizualizare click pe : Detalii

Atributiile prevazute in fisa postului pentru concursul din data de 09.01.2018.

Pentru vizualizare click pe : Detalii