BIROU PROTECȚIA PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI ȘI PERSOANE VÂRSTNICE, INTERVENȚII ÎN SITUAȚII DE URGENȚĂ

Direcția de Asistență Socială Zalău

ATRIBUȚII :
Oferă informații, consiliază și acordă ajutorul pentru realizarea demersurilor necesare obţinerii drepturilor sociale pentru persoanele cu dizabilități și persoanele vârstnice.

Efectuează anchetele sociale pentru următoarele categorii de persoane sau situații:
– pentru persoanele cu handicap grav care solicită acordarea indemnizaţiei lunare;
– pentru persoanele cu handicap grav care solicită angajarea unui asistent personal;
– în vederea scutirii de la plata tarifului de utilizare a reţelelor de drumuri naţionale;
– pentru persoanele care doresc să se prezinte la Comisia de Evaluare Medicală a Persoanelor Adulte cu Handicap pentru evaluarea gradului de dizabilitate;
– pentru persoanele care doresc să se prezinte la Comisia de Expertiză Medicală a Persoanelor Adulte pentru stabilirea dreptului la pensie de invaliditate;
– în vederea internării într-un Centru Rezidenţial pentru persoane adulte cu dizabilitați sau a unui Centru rezidențial pentru persoane vârstnice;
– în vederea prezentării la notar pentru semnarea unui Contract de întreținere a persoanelor vârstnice.

ACTE NECESARE :

ANCHETĂ SOCIALĂ ÎN VEDEREA ACORDĂRII INDEMNIZAŢIEI LUNARE
– cerere tip, completată direct de către beneficiar, aparţinători sau reprezentant legal;
– C.I/B.I. (copie) cu domiciliul sau reşedinţa în municipiul Zalău;
– acordul DGASPC SĂLAJ – dacă acesta nu a fost trimis de către instituţie;
– acte doveditoare privind venitul persoanei – cupon pensie, adeverinţă salar (net), adeverinţă de venit finanţe pentru cei care nu realizează venituri – (copie);
– certificat de încadrare în gradul de handicap „grav cu asistent personal” (copie);
– persoanele care sunt cu reşedinţa în municipiul zalău vor prezenta negaţie de la primăria de domiciliu;
– extras de cont.
*Toate documentele solicitate vor fi predate pentru întocmirea anchetei în copie.

ANCHETĂ SOCIALĂ ÎN VEDEREA PREZENTĂRII LA COMISIA DE EVALUARE MEDICALĂ A PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP
– cerere tip, completată direct de către beneficiar, aparţinători sau reprezentant legal;
– c.i/b.i. cu domiciliul sau reşedinţa în municipiul zalău (copie);
– acte doveditoare privind venitul persoanei: cupon pensie, adeverinţă salariu (net), adeverinţă de venit finanţe pentru cei care nu realizează venituri (copie);
– certificat de încadrare în grad de handicap – după caz – (copie);
– acte medicale privind persoana bolnavă: referat de specialitate – medic specialist, scrisoare medicală – medic de familie (copie).
*Toate documentele solicitate vor fi predate pentru întocmirea anchetei în copie.

ANCHETĂ SOCIALĂ ÎN VEDEREA PREZENTĂRII LA COMISIA DE EXPERTIZĂ MEDICALĂ A PERSOANELOR ADULTE
– cerere tip, completată direct de către beneficiar, aparţinători sau reprezentant legal;
– C.I/B.I. cu domiciliul sau reşedinţa în municipiul zalău (copie);
– acte doveditoare privind venitul persoanei – cupon pensie, adeverinţă salariu (net), adeverinţă de venit finanţe pentru cei care nu realizează venituri – (copie);
– certificat de încadrare în grad de handicap – după caz- (copie);
– acte medicale privind starea de sănătate a persoanei (copie);
*Toate documentele solicitate vor fi predate pentru întocmirea anchetei în copie.

ANCHETĂ SOCIALĂ ÎN VEDEREA ANGAJĂRII UNUI ASISTENT PERSONAL
– cerere tip, completată direct de către beneficiar, aparţinători sau reprezentant legal;
– fişă de aptitudini – analize medicale;
– cazier judiciar;
– acte de identitate (copie) – asistent personal (2 exemplare);
– stare civilă – asistent personal;
– acte de studii (copie) – asistent personal;
– adeverinţă de venit finanţe pentru cei care nu realizează venituri – asistent personal (după caz);
– carte de muncă (copie) – după caz – şi adeverinţă de la locul de muncă după 01.01.2011;
– decizie pensie pentru limită de vârstă (copie) – după caz;
– declaraţie tip – asistent personal conform art. 25, lit. (g) din normele metodologice de aplicare a legii nr. 448/2006;
– acordul DGASPC SĂLAJ – dacă acesta nu a fost trimis de către instituţie;
– acte doveditoare privind venitul persoanei bolnave, cupon pensie (copie) -după caz – (2 exemplare);
– certificat de încadrare în gradul de handicap „grav cu asistent personal” (copie) – (2 exemplare);
– buletin de identitate / carte de identitate/ certificat de naştere persoana cu dizabilități – 2 exemplare – (copie);
– acordul persoanei cu handicap (reprezentant legal);
– persoanele care sunt cu reşedinţa în municipiul zalău vor prezenta negaţie de la primăria de domiciliu;
– extras de cont.

ANCHETĂ SOCIALĂ ÎN VEDEREA SCUTIRII DE LA PLATA TARIFULUI DE UTILIZARE A REŢELELOR DE DRUMURI NAŢIONALE, CONFORM PREVEDERILOR ART. 28, DIN LEGEA NR. 448/2006 PRIVIND PROTECŢIA ŞI PROMOVAREA DREPTURILOR PERSOANELOR CU HANDICAP.
– cerere tip, completată direct de către beneficiar, aparţinători sau reprezentant legal;
– C.I/B.I. cu domiciliul sau reşedinţa în municipiul zalău a şoferului şi a persoanei bolnave (copie);
– permis de conducere (copie);
– certificat de înmatriculare (copie);
– carte de identitate a vehiculului (copie);
– acte doveditoare privind venitul persoanei bolnave, a familiei acestuia, a şoferului şi a familiei acestuia (copie) – cupon pensie, adeverinţă salariu (net), adeverinţă de venit de la finanţe pentru cei care nu realizează venituri);
– certificat de încadrare în grad de handicap a persoanei bolnave (copie);
*Toate documentele solicitate vor fi predate pentru întocmirea anchetei în copie xerox.

ANCHETĂ SOCIALĂ, GRILĂ DE EVALUARE MEDICO-SOCIALĂ SAU FIŞA DE EVALUARE SOCIOMEDICALĂ (GERIATRICĂ) ÎN VEDEREA INTERNĂRII ÎNTR-UN CENTRU REZIDENŢIAL PENTRU PERSOANE ADULTE CU HANDICAP SAU PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE
– cerere tip, completată direct de către beneficiar, aparţinători sau reprezentant legal;
– C.I/B.I.(copie);
– acte doveditoare privind venitul persoanei – adeverinţă de venit finanţe pentru cei care nu realizează venituri, cupon pensie, adeverinţă salariu, etc. (copie);
– adeverinţă medicală privind starea de sănătate eliberată de către medicul de familie sau a medicului specialist cu recomandările de a fi internat într-un centru rezidenţial;
– certificat de încadrare într-un grad de handicap (copie);
– declaraţie legalizată a aparţinătorilor dacă există că vor suporta cheltuielile de întreţinere în cazul beneficiarilor fără venit sau cu venituri insuficiente.
*Toate documentele solicitate vor fi predate pentru întocmirea anchetei în copie.