Anunt participare – achizitii servicii sociale pentru persoane in varsta

Raportul procedurii servicii sociale

Vizualizare

PV – evaluare oferta financiara servicii sociale

Vizualizare

PV – evaluare oferta tehnica servicii sociale

Vizualizare

PV – deschidere oferte servicii sociale

Vizualizare

Directia de Asistenta Sociala Zalau intentioneaza sa achizitioneze servicii sociale pentru persoane in varsta, prevazute in Anexa 2, in baza art.68, alin.(1), litera h si a art. 111, alin.(1) din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, conform procedurii proprii privind atribuirea contractelor de achizitii publice pentru servicii ale caror coduri CPV se regasesc in Anexa 2.

Anunt participare achizitionare servicii sociale

Documentatie atribuire

Strategie contractare

Caiet de sarcini

Model acord cadru

Model contract subsecvent

Declaratie

Formulare