Direcția de Asistență Socială Zalău

Serviciul Cantina de Ajutor Social

Cantina de Ajutor Social, cod serviciu social 8899 CPDH-I, este înființată și administrată de către Direcția de Asistență Socială Zalău.

Scopul serviciului social este prevenirea excluziunii sociale a persoanelor vulnerabile și defavorizate social, respectiv creșterea calității vieții acestora.

Serviciile furnizate sunt – hrana caldă și rece gratuit sau contracost în funcție de situația socio-economică a beneficiarilor și a condițiilor de eligibilitate prevăzute în regulamentul de organizare și funcționare al serviciului social.

ATRIBUȚII :

– sprijinirea persoanelor vulnerabile și defavorizate social;
– prevenirea excluziunii sociale;
– creșterea calității vieții persoanelor vulnerabile/defavorizate prin serviciul de acordare a hranei.

ACTE NECESARE :

– cerere tip:
– copii de pe actele de identitate ale tuturor membrilor familiei (C.I., carte provizorie, certificat de naștere, certificat de căsătorie);
– adeverințe de venit, cupon pensie, șomaj, indemnizații etc, din care să rezulte venitul pe luna depunerii cererii;
– adeverință medicală de la medicul de familie;
– adeverință de venit de la ANAF (în cazul în care nu realizează venituri);
– copie de pe certificatul de încadrare în grad de handicap sau invaliditate, dacă este cazul;
– adeverință de elev pentru școlari.