Direcția de Asistență Socială Zalău

Serviciul Centrul Social de Urgență

Serviciul este o structură înființată și administrată de către Direcția de Asistență Socială Zalău.

CSU are în componență următoarele servicii sociale licențiate: Adăpost de noapte; Servicii de cazare pentru tinerii dezinstituționalizați; Servicii de găzduire pe perioadă determinată pentru persoane cu risc social; Centrul de zi pentru integrarea socială a persoanelor fără adăpost.

Adăpostul de noapte este un serviciu de tip rezidențial (cazare pe timpul nopții) destinat persoanelor fără adăpost.

Serviciul de cazare pentru tineri dezinstituționalizați este un serviciu de tip rezidențial destinat tinerilor cu vârsta cuprinsă între 18-30 ani, proveniţi din instituţii de protecţie specială.

Serviciul de găzduire pe perioadă determinată pentru persoane cu risc social este un serviciu de tip rezidențial destinat persoanelor care au rămas fără locuință.

Centrul de zi pentru integrarea socială a persoanelor fără adăpost este un serviciu social de zi destinat persoanelor fără adăpost în vederea integrării sociale și îmbunătățirea calității vieții acestora.

Compartiment Adăpost de noapte

Servicii oferite :
– găzduire pe perioadă determinată pe perioada nopții între orele 20.00-08.00;
– asistență medicală primară, educaţie pentru sănătate;
– consiliere psihologică, asistenţă socială, respectiv juridică la nevoie;
– sprijin în orientarea și integrarea profesională în funcție de pregătirea profesională de care dispun;
– hrană, 2 mese/zi.

Acte necesare :
– carte de identitate;
– adeverință medicală care să ateste că nu au boli transmisibile/contagioase;
– declarație pe proprie răspundere că nu beneficiază de alte servicii sociale de găzduire;
– alte documente care să ateste lipsa locuinței, respectiv a veniturilor;
– acte studii (dacă este cazul ).

Compartiment Găzduire pe perioadă determinată
pentru persoane aflate în risc social

Servicii oferite :
– găzduire pe perioadă determinată 24 din 24 ore;
– asistență medicală primară, educaţie pentru sănătate;
– consiliere psihologică, asistenţă socială, respectiv juridică la nevoie;
– sprijin în orientarea și integrarea profesională în funcție de pregătirea profesională de care dispun;
– hrană, 2 mese/zi.

Acte necesare :
– cerere de admitere – semnată de beneficiar
– carte de identitate (copie), precum şi, dacă este cazul, cărţile de identitate ale copiilor (copie);
– în cazul în care beneficiarul nu are act de identitate, personalul centrului face verificări în vederea identificării ultimei adrese de domiciliu;
– adeverinţă medicală care să ateste că nu are boli transmisibile precum și alte acte care privesc starea de sănătate de la medic de familie/medic specialist;
– acte studii.

Compartiment Cazare tineri dezinstituționalizați

Servicii oferite :
– găzduire pe perioadă determinată 24 din 24 ore;
– asistență medicală primară, educaţie pentru sănătate;
– consiliere psihologică, asistenţă socială, respectiv juridică la nevoie;
– sprijin în orientarea și integrarea profesională în funcție de pregătirea profesională de care dispun;
– hrană, 2 mese/zi.

Acte necesare :
– act de identitate (copie);
– documentele completate de organizaţiile/instituţiile care evidenţiază situaţia beneficiarului, respectiv faptul că acesta provine din sistemul de protecţie a copilului şi nu are familie care să-i ofere o spaţiu de locuit;
– dovadă venituri (dacă este cazul);
– adeverință medicală care să ateste că nu au boli transmisibile/contagioase;
– acte de studii.

Compartiment Centrul de Zi pentru integrarea socială
a persoanelor fără adăpost

Servicii oferite :
– asistență și consiliere socială;
– asistență medicală primară (consiliere medicală, administrare tratament conform prescripțiilor medicului, acordare prim ajutor, educație pentru sănătate, facilitarea unor servicii medicale primare);
– consiliere psihologică;
– consiliere juridică;
– integrare socială (informare și consiliere, educație extracuriculară, orientare profesională, terapie ocupațională, activități de petrecere a timpului liber).

Acte necesare :
– cerere scrisă;
– act de identitate – BI/CI sau CP (carte de identitate provizorie cu mențiunea „lipsă locuință” – actul care face dovada că nu are locuință) în copie;
– adeverinţă medicală care să ateste că nu are boli transmisibile precum și alte acte care privesc starea de sănătate de la medic de familie/medic specialist;
– acte studii, după caz dacă solicitantul le deține.

Compartiment Centrul pentru victimele violenței domestice

Servicii oferite pentru persoane adulte victime ale violenței domestice sau cuplu părinte-copil – victime ale violenței domestice :
– găzduire între 5 și 60 de zile, după caz;
– consiliere psihologică și suport emoțional;
– consiliere juridică;
– consiliere medicală;
– supraveghere;

Acte necesare :
– cerere de admitere semnată de beneficiar;
– act de identitate al beneficiarului și după caz ale copiilor minori aflați în grija sa;
– admiterea nu este condiționată de prezența unui act de identitate;
– în situațiile în care beneficiarul nu are asupra sa actul de identitate la admitere sau nu are act de identitate, centrul va efectua demersurile necesare pentru obținerea acestuia;
– declarație pe propria răspundere în cazul admiterii în regim de urgență referitor la acordul beneficiarului de a fi cazat în cadrul centrului de primire în regim de urgență (adăpost);
– actul doveditor al situației de violență domestică;
– proces verbal întocmit de reprezentantul poliției sau de un reprezentant al echipei mobile sau declarație pe propria răspundere că este victimă a violenței domestice.