LEGISLATIE

Direcția de Asistență Socială Zalău

H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal

Legea nr. 292/2011, Legea asistenței sociale