COMPARTIMENT RELAȚII CU ASOCIAȚII ȘI FUNDAȚII – CONTRACTARE SERVICII SOCIALE

Direcția de Asistență Socială Zalău

ATRIBUȚII :

– identifică furnizorii de servicii sociale (asociații, fundații și culte recunoscute și acreditate în România) care pot răspunde nevoilor sociale ale comunității;
– subvenționează asociații, fundații și culte din municipiul Zalău care acordă servicii sociale persoanelor aflate în situații de dificultate, respectiv persoanelor cu nevoi speciale (dizabilități);
– primește solicitări de servicii sociale, evaluează și direcționează beneficiarii către furnizori de servicii sociale care pot răspunde nevoilor sociale ale acestora.

ACTE NECESARE :

– act de identitate (copie)
– certificat de naștere (copie)
– certificat încadrare în grad de handicap (copie)
– dovada veniturilor (pentru beneficiarii centrelor de zi pentru copii aflați în risc de separare de părinți)
– alte acte după caz (documente medicale, carnet de elev etc.)