CONDUCERE

Lista persoanelor cu funcții de conducere

CONDUCEREA INSTITUȚIEI

Director executiv – Baboș Dorina
Director executiv adjunct – Corb Viorica

ȘEFII DE SERVICII ȘI BIROURI

1. SERVICIU PROTECȚIA COPILULUI ȘI AUTORITATE TUTELARĂ, PREVENIRE ABUZ, NEGLIJARE
Popiț Camelia-Ramona – șef serviciu

2. SERVICIU RESURSE UMANE ȘI PROGRAME SOCIALE
Chiș Felicia Adriana – șef serviciu

3. BIROU ALOCAȚII-INDEMNIZAȚII PENTRU COPII ȘI INTERVENȚII ÎN SITUAȚII DE RISC
Oros Cosmina Lavinia – șef birou

4. SERVICIU ECONOMICO-FINANCIAR
Crișan Camelia – șef serviciu

5. BIROU PROTECȚIA PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI ȘI PERSOANE VÂRSTNICE, INTERVENȚII ÎN SITUAȚII DE URGENȚĂ
Olaru Ecaterina – șef birou

6. SERVICIUL CABINETE MEDICALE ȘCOLARE ȘI ASISTENȚĂ MEDICALĂ COMUNITARĂ
Raț Adela – șef serviciu

7. SERVICIUL DESTINAT PERSOANELOR VÂRSTNICE
Borz Diana – șef serviciu

8. SERVICIUL CANTINA DE AJUTOR SOCIAL
Cuibuș Liviu – șef serviciu

9. SERVICIUL CENTRU SOCIAL DE URGENȚĂ
Cosma Eugen – șef serviciu

10. SERVICIUL MANAGEMENT STRATEGII, PROIECTE, MONITORIZARE
Focșa Rodica – șef serviciu

11. SERVICIUL EVIDENȚĂ ȘI PLATĂ, BENEFICII DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ, SERVICII SOCIALE, PREVENIREA MARGINALIZĂRII SOCIALE