Compartiment Centrul de zi pentru persoane vârstnice

„Tinerețe fără bătrânețe”

Serviciul social Centrul de zi pentru persoane vârstnice „Tinerețe fără Bătrânețe”, cod serviciu social 8810 CZ-V-II, este înființat și administrat de către Direcția de Asistență Socială Zalău.

Scopul centrului de zi este încurajarea îmbătrânirii active, respectiv menținerea unui rol activ în societate a persoanelor vârstnice aflate în risc de excluziune socială, prin activități de socializare și îmbunătățirea calității vieții prin promovarea participării vârstnicilor la viața socială și cultivarea relațiilor interumane.

Beneficiarii serviciului sunt persoanele vârstnice cu domiciliul în municipiul Zalău.

Serviciile acordate în cadrul centrului de zi sunt: asistență medicală primară, consiliere psihologică, consiliere juridică, socializare și activități de petrecere a timpului liber.

ATRIBUȚII :

furnizează servicii de asistență socială :
– consiliere în ceea ce privește cadrul normativ de protecție socială în general și în special, cel de protecție al persoanelor vârstnice;
– identificarea serviciilor din domeniul asistenței sociale specifice pentru nevoile provocate de incapacități personale sau dependența beneficiarilor;
– menţinerea legăturii cu familia şi intermedierea incluziunii în familie/comunitate, unde este cazul;
– facilitarea accesului la evenimentele comunităţii: reuniuni religioase, spirituale, de prieteni, manifestări culturale etc;
– orice alte măsuri şi acţiuni care au drept scop menţinerea, refacerea sau dezvoltarea capacităţilor individuale pentru a depăşi situaţia de nevoie socială;

furnizează servicii de asistenţă medicală :
– asistență medicală primară în specialitatea medicină generală/medicină de familie;
– asistență medicală primară de urgență în limitele competențelor profesionale ce revin din autorizația de liberă practică a profesioniștilor;
– menţinerea legăturii şi sesizarea medicului de familie ori de câte ori apar modificări ale stării de sănătate;
– sprijin în administrarea tratamentelor medicale prescrise;
– facilitarea unui consult medical (minim o dată pe lună);
– facilitarea unor servicii medicale primare : injecţii, controlul tensiunii, glicemiei și greutății;

furnizează servicii de consiliere psihologică :
– activarea resurselor proprii ale beneficiarilor;
– identificarea modalităților optime de a face față problemelor;
– identificarea unor soluții de a reduce timpul marcat de situația de risc;

furnizează servicii de consiliere juridică :
– consiliere în domeniul dreptului public şi privat;
– exprimarea unor opinii juridice referitor la problemele beneficiarilor;

furnizează servicii de socializare și activităţi de petrecere a timpului liber :
– activități recreative, activități de grup, lectură , excursii, în funcție de solicitările beneficiarilor;
– formarea/stimularea/ menţinerea unor abilităţi specifice terapiei ocupaţionale: tricotat, cusături, pictură, desen etc.

▸ întocmește dosarul de acordare de servicii pentru fiecare beneficiar care conține cerere de înscriere, declarație privind prelucrarea datelor cu caracter personal, anchetă socială, fișa de luare în evidență, fișa de evaluare inițiala, fișa de evaluare/reevaluare, decizie de admitere în centru, contract de furnizare a serviciilor sociale, plan de intervenție, fișa de monitorizare, act adițional de prelungire a contractului;

▸ colaborează cu alte centre/alți furnizori de servicii sociale și/sau alte structuri ale societății civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătățirii permanente a instrumentelor proprii de asigurare a calității serviciilor, precum și pentru identificarea celor mai bune servicii care să răspundă nevoilor persoanelor vârstnice;

▸ în cadrul Centrului de Zi pentru Persoane Vârstnice ,, A doua familie”, functionează o spălatorie pentru textile, pentru persoanele vârstnice aflate în dificultate materială sau fizică de a-și asigura această activitate la domiciliu. Spălătoria functionează și cu sprijinul voluntarilor din centru.

ACTE NECESARE :

– act de identitate (copie);
– cerere de acordare servicii sociale în centru.