COMPARTIMENT COMUNICARE, REGISTRATURĂ, RELAȚII CU PUBLICUL ȘI EVALUARE INIȚIALĂ

Direcția de Asistență Socială Zalău

ATRIBUȚII :

– înregistrează, codifică, clasează şi distribuie corespondenţa în funcţie de tipul documentului;
– consiliază persoanele şi reprezentanţii organizaţiilor sau instituţiilor care solicită lămuriri în domeniu;
– facilitează accesul şi oferă consultanţă pentru informaţia de interes public, atât la sediul DAS cât şi telefonic;
– realizează legături telefonice;
– asigură prin mijloace informaționale transmiterea informărilor legate de evenimentele și acțiunile desfășurate în cadrul DAS;
– preia și verifică dosarele depuse de beneficiari în vederea întocmirii documentelor pentru anchete sociale, indemnizația de handicap, angajare/reangajare asistent personal, concediu de odihnă asistent personal;
– îndeplinește alte atribuţii primite din partea conducerii DAS.