INTEGRITATEA INSTITUȚIONALĂ

Direcția de Asistență Socială Zalău

COD ETIC – DEONTOLOGIC – DE CONDUITĂ

Cod etic și de integritate.

LISTA CUPRINZÂND CADOURILE PRIMITE, POTRIVIT LEGII 251/2004

SITUAȚIA INCIDENTELOR DE INTEGRITATE ŞI MĂSURILE ADOPTATE PENTRU REMEDIEREA ASPECTELOR CARE AU FAVORIZAT PRODUCEREA INCIDENTULUI