INTEGRITATEA INSTITUȚIONALĂ

Direcția de Asistență Socială Zalău

COD ETIC – DEONTOLOGIC – DE CONDUITĂ

Cod etic și de integritate.

LISTA CUPRINZÂND CADOURILE PRIMITE, POTRIVIT LEGII 251/2004

STADIUL IMPLEMENTĂRII MĂSURILOR PREVĂZUTE ÎN SNA ŞI ÎN PLANUL DE INTEGRITATE

MOMENTAN INFORMAȚIE LIPSĂ

SITUAȚIA INCIDENTELOR DE INTEGRITATE ŞI MĂSURILE ADOPTATE PENTRU REMEDIEREA ASPECTELOR CARE AU FAVORIZAT PRODUCEREA INCIDENTULUI

MOMENTAN INFORMAȚIE LIPSĂ