COMPARTIMENT SALARIZARE

Direcția de Asistență Socială Zalău

ATRIBUȚII :

– efectuează calculul salarial și introduce în baza de date toate informațiile legate de salariat (pensii facultative, asigurări de viață, CAR, garanții, popriri, 4% handicap);
– ține evidența tuturor reținerilor/salariați;
– întocmește statele de plată și celelalte documente aferente dosarelor lunare privind drepturile salariale;
– întocmește și transmite on-line către bănci fișierele pentru alimentarea conturilor cu salarii;
– întocmește statul de indemnizații acordate conform Legii nr.448/2006 pentru beneficiarii care au optat pentru virarea drepturilor in conturi bancare precum si statul de indemnizații livrate prin posta;
– întocmește și transmite lunar situațiile asistenților personali și a indemnizațiilor la ANAF (PRESASAJ-ul) prin programul informatic ASISOC;
– calculează și plătește concediul de odihna neefectuat și diferențele de salariu pentru persoanele care pleacă din instituție și furnizează informații privind reținerile sau popririle existente pe veniturile acestor persoane, pentru întocmirea Notei de lichidare de către Compartimentul Resurse Umane;
– eliberează adeverințe de salarizare și medicale, la solicitarea salariaților Direcţiei de Asistenţă Socială;
– întocmește și depune declarații aferente procesului de salarizare a personalului Direcţiei de Asistenţă Socială;
– întocmește și transmite on-line situații statistice, conform reglementărilor legale în vigoare.