COMPARTIMENT ADMINISTRATIV

Direcția de Asistență Socială Zalău

ATRIBUȚII :

– întocmeşte centralizatoarele pentru cheltuielile administrativ-gospodăreşti etc.;
– ține evidența operativă a gestiunii materialelor consumabile, obiectelor de inventar și a mijloacelor fixe din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială;
– administrează spaţiul în care funcţionează unitatea asigurând respectarea prevederilor legale;
– efectuează recepția fizică a bunurilor aprovizionate la intrarea în stoc și le repartizează compartimentelor în funcție de necesarul aprobat;
– preia de la compartimentele instituției, in baza unui proces verbal, toate documentele si dosarele care urmează a fi arhivate si răspunde de gestionarea arhivei instituției;
– întocmește Fișa activității zilnice pentru autovehiculele aflate în dotarea instituției si se asigură de existența tuturor informațiilor și semnăturilor necesare pe acestea;
– face propuneri pentru reparaţii curente şi capitale la mijloacele fixe aflate în administrarea instituției;
– asigura paza clădirii administrative a DAS Zalău și legitimează persoanele la intrarea în instituție;
– răspunde de starea tehnică și de întreținerea corespunzătoare a vehiculelor aflate în dotarea instituției.