BULETIN INFORMATIV LEGEA 544/2001

Direcția de Asistență Socială Zalău

Fiecare autoritate sau institutie publica are obligaţia sa comunice din oficiu urmatoarele informaţii de interes public :

– actele normative care reglementează organizarea si funcţionarea autoritatii sau institutiei publice;
– structura organizatorica, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audiente al autoritatii sau institutiei publice;
– numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritatii sau a institutiei publice si ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice;
– coordonatele de contact ale autoritatii sau institutiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax. adresa de e-mail si adresa paginii de Internet;
– sursele financiare, bugetul si bilanţul contabil;
– programele si strategiile proprii;
– lista cuprinzând documentele de interes public;
– lista cuprinzând categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii;
– modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice in situatia in care persoana se considera vatamata in privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate.