MODELE DE CERERI / FORMULARE TIPIZATE

Direcția de Asistență Socială Zalău

BIROU PROTECȚIA PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI ȘI PERSOANE VÂRSTNICE INTERVENȚII ÎN SITUAȚII DE URGENȚĂ

Cerere DAS Zalau.

Cerere indemnizatie.

Cerere rectificare date.

Cererea beneficiarului pentru acordare asistent personal.

Cerere consimtamant persoana varstnica.

Cerere – aprobare – exercitare – activitate de ingrijitor informal la domiciliu.

SERVICIUL EVIDENȚĂ ȘI PLATĂ BENEFICII DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ SERVICII SOCIALE PREVENIREA MARGINALIZĂRII SOCIALE

CENTRE DE ZI PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE "Tinerețe fără bătrânețe" și "A doua familie"

SERVICIUL PROTECȚIA COPILULUI ȘI AUTORITATE TUTELARĂ, PREVENIRE ABUZ, NEGLIJARE

CENTRUL DE ZI PENTRU COPII AFLAȚI ÎN SITUAȚII DE RISC DE SEPARARE DE PĂRINȚI

SERVICIU CENTRU SOCIAL DE URGENTĂ

SERVICIUL CABINETE MEDICALE ȘCOLARE ȘI ASISTENȚĂ MEDICALĂ COMUNITARĂ

SERVICIUL MANAGEMENT, STRATEGII, PROIECTE, MONITORIZARE