SERVICIUL EVIDENȚĂ ȘI PLATĂ BENEFICII DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ, SERVICII SOCIALE, PREVENIREA MARGINALIZĂRII SOCIALE

Direcția de Asistență Socială Zalău

ATRIBUȚII :

– informarea și consilierea potențialilor beneficiari cu privire la prestațiile sociale pentru adulți de care pot beneficia;
– furnizarea de informații privind întocmirea de anchete sociale în vederea evaluării socio-economice a situației solicitantului de drept pentru verificarea îndeplinirii condițiilor de acordare / menținere în plata a prestațiilor sociale pentru:
‣ ajutor socialș
‣ alocație pentru susținerea familieiș
‣ ajutor pentru încălzirea locuințeiș
‣ tichete sociale pentru copii preșcolariș
‣ cantina de ajutor social.

*Titularul ajutorului social are obligaţia să comunice, în scris, orice modificare cu privire la domiciliu, venituri şi numărul membrilor familiei, în termen legal de la data la care a intervenit modificarea.

ACTE NECESARE

AJUTOR SOCIAL :

– cerere și declarație pe propria răspundere –( tip ) completată și semnată;
– acte de identitate ale tuturor membrilor familiei, livret familie, certificat căsătorie, sentință de divorț, certificat de deces soț sau soție, certificat de handicap după caz (toate în copie);
– documente privind veniturile membrilor familiei: adeverințe salarizare, cupoane de pensii, cupoane de alocații, cupoane de indemnizații pentru persoane cu handicap, adeverințe de impunere pentru persoanele autorizate;
– adeverințe de elevi;
– adeverințe eliberate de la Administrația Financiară Zalău ( ANAF) pentru toți membrii majori ai familiei;
– adeverințe de la primărie cu bunurile în proprietate;
– adeverințe de la primărie cu terenul agricol;
– adeverințe de la șomaj cu dovada luării în evidență;
– două dosare cu șină.

ALOCAȚIE PENTRU SUSȚINEREA FAMILIEI :

– cerere și declarație pe propria răspundere – (tip) completata și semnată;
– acte de identitate le tuturor membrilor familiei, livret familie, certificat căsătorie, sentință de divorț, certificat de deces soț sau soție, certificat de handicap -după caz- (toate în copie);
– documente privind veniturile membrilor familiei: adeverințe salarizare, cupoane de pensii, cupoane de alocații, cupoane de indemnizații pentru persoane cu handicap, adeverințe de impunere pentru persoanele autorizate;
– adeverințe de elevi;
– adeverințe eliberate de la Administrația Financiară Zalău ( ANAF) pentru toți membrii majori ai familiei;
– adeverințe de la primărie cu bunurile în proprietate;
– adeverințe de la primărie cu terenul agricol;
– pentru familiile care au în întreținere copii de vârstă școlară și dețin certificate de încadrare în grad de handicap care nu frecventează școala, vor depune dovada eliberată de comisiile de specialitate (CJRAE) din care să ateste faptul că respectivul copil nu poate fi înscris în nici o formă de învățământ prevăzută de lege;
– două dosare cu șină.

TICHETE SOCIALE PRIVIND STIMULAREA PARTICIPĂRII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR :

Stimulentul educațional sub formă de tichet social se acordă:
din oficiu: “copiilor din familiile care au stabilit dreptul la alocație pentru susținerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare, indiferent dacă familia se află în plata acestui drept sau acesta este suspendat”
pe bază de cerere „copiilor aflați în îngrijirea persoanei care a fost desemnată de părinte pentru întreținerea copilului”, pe perioada în care părinții sunt plecați la muncă în străinătate, „dacă veniturile pe persoană nu depășesc nivelul maxim de venituri pentru acordarea alocației pentru susținerea familiei”.

AJUTOR PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI :

– cerere si declarație pe proprie răspundere (TIP ) completata si semnata;
– actele de identitate ale întregii familiei (original și copie);
– după caz acte doveditoare: certificat căsătorie, sentință divorț, certificat deces;
– documente care atestă calitatea de proprietar sau chiriaș;
– documente care atestă venitul pe luna anterioară depunerii cererii pentru toți membrii familiei;
– certificat înmatriculare pentru posesorii de autovehicule (copie);
– adeverințe eliberate de la Administrația Financiară Zalău ( ANAF) pentru toți membrii majori ai familiei;
– factura furnizor încălzire/supliment.

*După caz se va depune la cerere copie după hotărârea judecătorească sau hotărârea comisiei pentru protecția copilului privind măsura plasamentului.

AJUTOR PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI :

– cerere si declarație pe proprie răspundere (TIP ) completata si semnata;
– actele de identitate ale întregii familiei (original și copie);
– după caz acte doveditoare: certificat căsătorie, sentință divorț, certificat deces;
– documente care atestă calitatea de proprietar sau chiriaș;
– documente care atestă venitul pe luna anterioară depunerii cererii pentru toți membrii familiei;
– certificat înmatriculare pentru posesorii de autovehicule (copie);
– adeverințe eliberate de la Administrația Financiară Zalău ( ANAF) pentru toți membrii majori ai familiei;
– factura furnizor încălzire/supliment.

*După caz se va depune la cerere copie după hotărârea judecătorească sau hotărârea comisiei pentru protecția copilului privind măsura plasamentului.

CANTINA DE AJUTOR SOCIAL :

– cerere – tip;
– acte de identitate ale tuturor membrilor familiei (copie);
– livret familie (copie);
– după caz certificat căsătorie (copie), sentință divorț (copie), certificat deces (copie);
– documente care atestă venitul familiei;
– adeverință de venit eliberată de la Administrația Financiară Zalău ( ANAF) pentru toți membrii majori ai familiei;
– adeverință medicală de la medicul de familie;
– certificat de încadrare în grad de handicap (copie) dacă este cazul;
– adeverință de elev pentru școlari.