SERVICIUL CABINETE MEDICALE ȘCOLARE ȘI ASISTENȚĂ MEDICALĂ

Direcția de Asistență Socială Zalău

ATRIBUȚII :

– administrarea rețelei de medicină școlară, îndrumarea, coordonarea și asigurarea personalului medical din cabinetele medicale de medicină generală și stomatologică ce funcționează în cadrul unităților de învățământ de stat, de pe raza municipiului Zalău;
– organizarea de evenimente și implementarea de programe de educație care au ca scop îmbunătățirea stării de sănătate a preșcolarilor și elevilor;
– organizarea de cursuri de perfecționare pentru personalul medical școlar;
– acordarea de servicii medicale, categoriilor de persoane vulnerabile din punct de vedere medical, social sau economic, prin cadrele medicale de specialitate- asistente medicale comunitare și în baza protocoalelor de colaborare incheiate cu furnizori de servicii specializate;

Acte necesare pentru înscriere la cabinetul medical (învățământ preșcolar) :
– adeverința medicala pentru înscriere in colectivitate, eliberata de medicul de familie;
– alte documente după caz (boli cronice).

Acte necesare pentru înscriere la cabinetul medical( învățământ primar, gimnazial, liceal) :
– adeverința medicala pentru înscriere in colectivitate eliberata de medicul de familie;
– fișa medicală eliberată de către cabinetul medical preșcolar, inclusiv aviz de vaccinări;
– alte documente după caz (boli cronice).

Actele necesare pentru a beneficia de servicii medicale ( asistența medical comunitară) :
– act de identitate (copie);
– certificat de naștere ( copie);
– dovada veniturilor;
– alte documente după caz( acte medicale sau alte , carnet elev etc).

FORMULARE :

Medicina școlară :
– formular informare privind starea de sănătate a elevilor din unitatea de învățământ;
– fișa medicală de înscriere în colectivitate;
– fișa de examinare medicală de bilanț a stării de sănătate a elevului;
– centralizator lunar al activității medicale din unitățile de învățământ preșcolar;
– centralizator lunar al activității din cabinetul stomatologic;
– adeverințe medicale.

Asistența medicală comunitară :
– fișă de luare în evidență și evaluare a beneficiarului;
– fișă de monitorizare a beneficiarului;
– fișă de informare și consiliere a beneficiarului sau a familiei acestuia;
– fișă de încetare a serviciilor furnizate.

Hotararea nr. 6/2024 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Serviciului Cabinete medicale școlare și Asistență medicală comunitară.

Vizualizare

PREVENIREA CONSUMULUI DE DROGURI În luna Octombrie 2022, Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog (CPECA) Sălaj a organizat două sesiuni de …

MÂINILE TALE POT SALVA VIEȚI! În data de 23 Februarie 2023, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Porolissom” a organizat o activitate de …

CABINET DENTAR Liceu Sportiv „Avram Iancu”CABINET DENTAR Școala Gimnazială „Iuliu Maniu”
Unități de învățământ arondate
Liceu Sportiv “Avram Iancu”Colegiul Național Silvania
Liceul Tehnologic “Mihai Viteazul”Colegiul Tehnic Alesandru Papiu Ilarian
Școala Gimnazială “Porolissum”Școala Gimnazială “Simion Bărnuțiu”
Școala Gimnazială “George Coșbuc”Școala Gimnaziala ”Iuliu Maniu”
Liceul Pedagogic “Gheorghe Șincai”Liceul Reformat “Wesseleny”
Școala Gimnazială “Mihai Eminescu”Liceul de Artă “Ioan Sima”
Liceul Ortodox “Sf. Nicolae”Liceul Tehnologic “Voievod Gelu”
Școala Gimnazială “Gheorghe Lazăr”Școala Gimnazială “Corneliu Coposu”
Grădinițe
Grădinița nr.1
Grădinița nr.4
Grădinița nr.12
Grădinița nr.5
Grădinița „Ion Creangă”
Grădinițe
Grădinița Voinicel
Grădinița Pinocchio
Grădinița „Piticii Isteți”
Grădinița „Dumbrava Minunată”
Grădinița “Căsuța cu povești”
Grădinița „Licurici”
Grădinița nr.7