Anunt participare – achizitii servicii de paza, monitorizare si interventie

Raportul procedurii privind atribuirea contractului de prestari servicii de paza, monitorizare si interventie.

Vizualizare

PROCES VERBAL de evaluare a ofertei financiare depuse pentru achizitionarea serviciilor de paza, monitorizare si interventie.

Vizualizare

PROCES VERBAL de evaluare a ofertei tehnice depuse pentru achizitionarea serviciilor de paza, monitorizare si interventie.

Vizualizare

PROCES VERBAL de deschidere a ofertelor depuse pentru achizitionarea serviciilor de paza, monitorizare si interventie.

Vizualizare

Directia de Asistenta Sociala Zalau intentioneaza sa achizitioneze servicii de paza, monitorizare si interventie, prevazute in Anexa 2, in baza art.68, alin.(1), litera h si a art. 111, alin. (1) din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, conform procedurii proprii privind atribuirea contractelor de achizitii publice pentru servicii ale caror coduri CPV se regasesc in Anexa 2.

Achiziționare servicii de pază, monitorizare și intervenție

Fișă de date instrucțiuni-ofertanți

Strategia de contractare

Caiet de sarcini

Model contract prestări servicii

Formulare DOC | Formulare PDF