Anunt participare – achizitii servicii de catering – 05.2023

Anunt participare – achizitii servicii de catering – 05.2023 Directia de Asistenta Sociala Zalau intentioneaza sa achizitioneze servicii de catering, prevazute in Anexa 2, in baza art.68, alin.(1), litera h si a art. 111, alin. (1) din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, conform procedurii proprii privind atribuirea contractelor de achizitii publice pentru servicii ale caror […]

Anunt – concurs promovare in functie publica de conducere – sef serviciu grad II 22.06.2023

Anunt – concurs promovare in functie publica de conducere – sef serviciu grad II 22.06.2023 Direcția de Asistență Socială Zalău organizează concurs de promovare în funcție publică de conducere în data de 22.06.2023 ora 10,00 proba scrisă la sediul instituției pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de conducere vacante – șef serviciu, grad […]

Anunt – concurs promovare in functie publica de conducere – sef serviciu 20.06.2023

Anunt – concurs promovare in functie publica de conducere – sef serviciu 20.06.2023 Direcția de Asistență Socială Zalău organizează concurs de promovare în funcție publică de conducere în data de 20.06.2023 ora 10,00 proba scrisă la sediul instituției pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de conducere vacante – șef serviciu, grad II din […]

Examen de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut – 26.04.2023

Examen de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut – 26.04.2023 Centralizator nominal cu punctajul final obținut de către candidatul înscris la examenul de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul Serviciului Centru Social de Urgență-Compartiment Găzduire pe perioadă determinate pentru persoane cu risc social organizat în data […]

Examen de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut – 25.04.2023

Examen de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut – 25.04.2023 Centralizator nominal cu punctajele finale obținute de candidații înscriși la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut de către funcționarii publici din cadrul Direcției de Asistență Socială Zalău din data de 25.04.2023. Vizualizare Centralizator nominal cu punctajele obținute la proba […]

Anunt participare – achizitii servicii de paza, monitorizare si interventie 2023

Anunt participare – achizitii servicii de paza, monitorizare si interventie – 2023 Raportul procedurii privind atribuirea contractului de prestari servicii de paza, monitorizare si interventie. Vizualizare PROCES VERBAL de evaluare a ofertei financiare depuse pentru achizitionarea serviciilor de paza, monitorizare si interventie. Vizualizare PROCES VERBAL de deschidere a ofertelor depuse pentru achizitionarea serviciilor de paza, […]

Anunt participare – furnizare conserve carne porc, peste, pui, legume, fructe

Anunt participare – contract furnizare produse alimentare. Directia de Asistenta Sociala Zalau intentioneaza sa incheie un contract de furnizare produse alimentare ca obiect furnizarea de Conserve carne porc, pește, pui, legume, fructe. Locul principal de livrare : Cantina de ajutor social Zalau. Anunt de participare Caiet de sarcini Formulare model

Concurs de recrutare în funcție publică de conducere – director executiv adjunct – 07.02.2023

Concurs de recrutare în funcție publică de conducere director executiv adjunct in data de 07.02.2023 Centralizatorul final pentru concursul de recrutare programat în data de 07.02.2023, pentru funcția publică de conducere director executiv adjunct. Vizualizare Proces-Verbal pentru concursul din 07.02.2023 Vizualizare Rezultatul selecției dosarului de înscriere pentru concursul de recrutare în funcție publică de conducere […]

Anunt examen de promovare in grad imediat superior – 24.10.2022

Anunt examen de promovare in grad imediat superior – 24.10.2022 CENTRALIZATOR cu punctajele finale obținute de către candidații înscriși la examenul de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul Direcției de Asistență Socială Zalău organizat în data de 24.10.2022. Vizualizare REZULTATELE obținute la proba scrisă de către candidații înscriși […]

Anunt participare – contract furnizare produse alimentare „Lapte si produse lactate”.

Anunt participare – contract furnizare produse alimentare „Lapte si produse lactate” la Cantina de Ajutor Social Directia de Asistenta Sociala Zalau intentioneaza sa incheie un contract de furnizare produse alimentare ca obiect furnizarea de Lapte si produse lactate. Locul principal de livrare : Cantina de ajutor social Zalau. Anunt de participare Caiet de sarcini Formulare […]