Concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 3 (trei) posturi vacante-funcții contractuale de execuție de medic primar, medic respectiv medic dentist.

CATALOG DEFINITIV cu punctajele finale obținute de către candidații înscriși la concursul din data de 12.06.2024 organizat pentru ocuparea postului vacant-funcție contractuală de execuție de medic dentist din cadrul Direcției de Asistență Socială Zalău.

Vizualizare

CENTRALIZATORUL NOMINAL cu punctajul obținut la proba practică (proba C) organizată în data de 17.06.2024 pentru concursul de ocupare a postului vacant-funcție contractuală de execuție medic dentist, din cadrul Direcției de Asistență Socială Zalău.

Vizualizare

CENTRALIZATORUL NOMINAL cu punctajul obținut la proba scrisă de către candidații înscriși la concursul organizat în data de 12.06.2024 în vederea ocupării postului vacant-funcție contractuală de execuție, medic dentist din cadrul Direcției de Asistență Socială Zalău.

Vizualizare

Anularea concursului din data de 12.06.2024 organizat în vederea ocupării postului vacant-funcție contractuală de execuție de medic primar din cadrul Direcției de Asistență Socială Zalău.

Vizualizare

REZULTATELE selecției dosarelor de înscriere pentru concursul care va fi organizat în data de 12.06.2024 în urma verificării de către Comisia de concurs a îndeplinirii condițiilor de participare pentru ocuparea postului vacant-funcție contractuală de execuție, medic dentist din cadrul Direcției de Asistență Zalău stabilite prin anunțul nr.11374 din 21.05.2024.

Vizualizare

REZULTATELE selecției dosarelor de înscriere pentru concursul care va fi organizat în data de 12.06.2024 în urma verificării de către Comisia de concurs a îndeplinirii condițiilor de participare pentru ocuparea posturilor vacante-funcție contractuală de execuție, medic primar respectiv medic din cadrul Direcției de Asistență Zalău stabilite prin anunțul nr.11374 din 21.05.2024.

Vizualizare

Direcția de Asistență Socială Zalău va organiza în data de 12.06.2024, ora 10:00 la sediul instituției, P-ța Iuliu Maniu nr.4-6, în conformitate cu prevederile Ordinului nr.166/2023 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea și desfășurarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante și temporar vacante de medic, medic stomatolog, farmacist, biolog, biochimist și chimist din unitățile sanitare publice sau din direcțiile de sănătate publică, precum și a funcțiilor de șef de secție, șef de laborator și șef de compartiment din unitățile sanitare fără paturi sau din direcțiile de sănătate publică, respectiv a funcției de farmacist-șef în unitățile sanitare publice, concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 3 (trei) posturi vacante-funcții contractuale de execuție de medic primar, medic respectiv medic dentist.

Vizualizare

Atributiile postului-medic dentist

Atributiile postului-medic primar

Atributiile postului-medic

Bibliografie-medic dentist

Bibliografie-medic primar

Bibliografie-medic

Consimtamant

Formular de inscriere