ACHIZIȚIE PUBLICĂ NR. ADV1413639, PUBLICATĂ ÎN SEAP ÎN DATA DE 18.03.2024

Ca urmare a întrunirii comisiei de evaluare privind ofertele depuse la anunțul de achiziție publică nr. ADV1413639, publicat în SEAP în data de 18.03.2024, s-au încheiat următoarele documente:

PV de deschidere oferte.

PV evaluare tehnică.

PV evaluare financiară.

Raportul procedurii catering.