Concurs de recrutare în funcție publică de conducere – director executiv adjunct – 07.02.2023

Concurs de recrutare în funcție publică de conducere director executiv adjunct in data de 07.02.2023 Direcția de Asistență Socială Zalău organizează concurs de recrutare în funcție publică de conducere în data de 07.02.2023 ora 11, proba scrisă, la sediul instituției, pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de conducere vacante – director executiv adjunct, […]

Anunt examen de promovare in grad imediat superior – 24.10.2022

Anunt examen de promovare in grad imediat superior – 24.10.2022 CENTRALIZATOR cu punctajele finale obținute de către candidații înscriși la examenul de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul Direcției de Asistență Socială Zalău organizat în data de 24.10.2022. Vizualizare REZULTATELE obținute la proba scrisă de către candidații înscriși […]

Concurs promovare in grad profesional imediat superior celui detinut – 18.10.2022

Concurs promovare in grad profesional imediat superior celui detinut – 18.10.2022 Centralizator nominal cu punctajele finale obținute de către candidații înscriși la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut de către funcționarii publici din cadrul DAS Zalău, organizat în data de 18.10.2022. Vizualizare Centralizator nominal cu punctajele obținute la proba interviu de […]

Concurs promovare in functie publica de conducere , sef serviciu grad II – 11.08.2022

Concurs promovare in functie publica de conducere , sef serviciu grad II – 11.08.2022 Centralizator nominal cu punctajul final obținut la concursul de promovare în funcție publică de conducere șef serviciu grad II din cadrul Serviciului Destinat Persoanelor Vârstnice, organizat în data de 11.08.2022. Vizualizare Centralizator nominal cu punctajul obținut la proba interviu la concursul […]

Concurs muncitor calificat 1/2 norma, treapta profesionala I – 25.07.2022

Concurs muncitor calificat 1/2 norma, treapta profesionala I – 25.07.2022 CENTRALIZATOR cu punctajele finale obținute de către candidatul înscris la concursul organizat în data de 25.07.2022 pentru ocuparea postului vacant – funcție contractuală de execuție, muncitor calificat ½ normă, treaptă profesională I din cadrul Serviciul Centru Social de Urgență-Compartiment Adăpost de Noapte. Vizualizare CENTRALIZATOR cu […]

Concurs pentru ocuparea a 6 posturi contractuale de executie in data de 19.07.2022

Concurs pentru ocuparea a 6 posturi contractuale de executie in data de 19.07.2022 CENTRALIZATOR cu punctajele finale obținute la concursul din data de 19.07.2022 pentru ocuparea postului de medic dentist în cadrul Serviciului Cabinete Medicale Școlare și Asistență Medicală Comunitară. Vizualizare CENTRALIZATOR cu punctajele finale obținute de către candidații înscriși la concursul organizat în data […]

Concurs 2 posturi vacante : inspector grad debutant si inspector grad II – 07.2022

Concurs 2 posturi vacante : inspector grad debutant si inspector grad II – 07.2022 CENTRALIZATOR cu punctajele finale obținute de către candidații înscriși la concursul organizat în data de 18.07.2022 în vederea ocupării următoarelor posturi contractuale de execuție:– 1 post inspector de specialitate grad profesional debutant – Centrul de zi pentru Persoane Vârstnice „A doua […]

Concurs post inspector grad debutant si muncitor calificat 1/2 norma – 07.2022

Concurs post inspector grad debutant si muncitor calificat 1/2 norma – 07.2022 CENTRALIZATOR NOMINAL cu punctajele finale obținute de către candidații înscriși la concursul din data de 05.07.2022 pentru ocuparea postului vacant – funcție contractuală de execuție, inspector de specialitate, grad profesional debutant, din cadrul Serviciului Destinat Persoanelor Vârstnice – Compartiment Centru de zi pentru […]

Concurs examen de promovare in treapta imediat superioara celei detinute – 06.2022

Concurs examen de promovare in treapta imediat superioara celei detinute – 06.2022 Centralizator nominal cu punctajele finale obținute de către candidații înscriși la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut de către funcționarii publici din cadrul DAS Zalău, organizat în data de 15.06.2022. Detalii 1 | Detalii 2 Centralizator nominal cu punctajele […]

Concurs examen de promovare in treapta imediat superioara celei detinute – 05.2022

Concurs examen de promovare in treapta imediat superioara celei detinute – 05.2022 Centralizator nominal cu rezultatele finale la examenul de promovare în grade sau trepte profesionale organizat în 26.05.2022, în cadrul Centrului Social de Urgență și al Cantinei de Ajutor Social. Vizualizare Centralizator nominal cu punctajele obținute la proba scrisă de către candidații înscriși la […]