Anunt – concurs ocupare post de asistent medical – 05.12.2023 – din cadrul Centrului de Zi pentru Copii Aflati in Situatie de Risc de Separare de Parinti

Anunt – concurs ocupare post de asistent medical in data de 05.12.2023 Centralizatorul nominal cu punctajele finale obținute de către candidații înscriși la concursul din data de 05.12.2023 pentru ocuparea postului vacant-funcție contractuală de execuție, asistent medical (PL) din cadrul Centrului de Zi pentru Copii Aflați în Situație de Risc de Separare de Părinți. Vizualizare […]

Examen promovare in grad profesional imediat superior celui detinut-16.11.2023

Examen promovare in grad profesional imediat superior celui detinut-16.11.2023 Centralizator nominal cu punctajele finale obţinute de candidații înscriși la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut de către funcționarii publici din cadrul Direcției de Asistență Socială Zalău din data de 16.11.2023. Vizualizare Centralizator nominal cu punctajele obţinute la proba interviu de candidații […]

Examen promovare in grad profesional imediat superior celui detinut-14.11.2023

Examen promovare in grad profesional imediat superior celui detinut-14.11.2023 Centralizatorul nominal cu punctajele finale obţinute de candidații înscriși la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut de către funcționarii publici din cadrul Direcției de Asistență Socială Zalău din data de 14.11.2023. Vizualizare Centralizatorul nominal cu punctajele obţinute la proba interviu de candidații […]

Anunt – examen promovare – 05.10.2023

Anunt – examen promovare in data de 05.10.2023 Centralizator nominal cu rezultatele obținute la proba-interviu la examenul pentru promovarea la sfârșitul perioadei de debut pentru personalul contractual din cadrul Direcției de Asistență Socială Zalău organizat în data de 05.10.2023. Vizualizare Direcția de Asistență Socială organizează examen de promovare la sfârșitul perioadei de debut a personalului […]

Anunt – concurs promovare in functie publica de conducere – sef serviciu grad II 22.06.2023

Anunt – concurs promovare in functie publica de conducere – sef serviciu grad II 22.06.2023 Centralizator nominal cu punctajul final obținut de candidații înscriși la concursul de promovare în funcție publică de conducere șef serviciu, grad II din cadrul Serviciului Evidență și Plată Beneficii de Asistență Socială. Servicii Sociale, Prevenirea Marginalizării Sociale, organizat în data […]

Anunt – concurs promovare in functie publica de conducere – sef serviciu 20.06.2023

Anunt – concurs promovare in functie publica de conducere – sef serviciu 20.06.2023 Centralizator nominal cu punctajul final obținut de candidatul înscris la concusul de promovare în funcție publică de conducere șef serviciu grad II din cadrul Serviciului Management, Strategii, Proiecte, Monitorizare. Vizualizare Centralizator nominal cu punctajul obținut la interviu de candidatul înscris la concursul […]

Examen de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut – 26.04.2023

Examen de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut – 26.04.2023 Centralizator nominal cu punctajul final obținut de către candidatul înscris la examenul de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul Serviciului Centru Social de Urgență-Compartiment Găzduire pe perioadă determinate pentru persoane cu risc social organizat în data […]

Examen de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut – 25.04.2023

Examen de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut – 25.04.2023 Centralizator nominal cu punctajele finale obținute de candidații înscriși la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut de către funcționarii publici din cadrul Direcției de Asistență Socială Zalău din data de 25.04.2023. Vizualizare Centralizator nominal cu punctajele obținute la proba […]

Concurs de recrutare în funcție publică de conducere – director executiv adjunct – 07.02.2023

Concurs de recrutare în funcție publică de conducere director executiv adjunct in data de 07.02.2023 Centralizatorul final pentru concursul de recrutare programat în data de 07.02.2023, pentru funcția publică de conducere director executiv adjunct. Vizualizare Proces-Verbal pentru concursul din 07.02.2023 Vizualizare Rezultatul selecției dosarului de înscriere pentru concursul de recrutare în funcție publică de conducere […]

Anunt examen de promovare in grad imediat superior – 24.10.2022

Anunt examen de promovare in grad imediat superior – 24.10.2022 CENTRALIZATOR cu punctajele finale obținute de către candidații înscriși la examenul de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul Direcției de Asistență Socială Zalău organizat în data de 24.10.2022. Vizualizare REZULTATELE obținute la proba scrisă de către candidații înscriși […]