Anunt – concurs promovare in functie publica de conducere – sef serviciu grad II 22.06.2023

Anunt – concurs promovare in functie publica de conducere – sef serviciu grad II 22.06.2023 Direcția de Asistență Socială Zalău organizează concurs de promovare în funcție publică de conducere în data de 22.06.2023 ora 10,00 proba scrisă la sediul instituției pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de conducere vacante – șef serviciu, grad […]

Anunt – concurs promovare in functie publica de conducere – sef serviciu 20.06.2023

Anunt – concurs promovare in functie publica de conducere – sef serviciu 20.06.2023 Direcția de Asistență Socială Zalău organizează concurs de promovare în funcție publică de conducere în data de 20.06.2023 ora 10,00 proba scrisă la sediul instituției pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de conducere vacante – șef serviciu, grad II din […]

Examen de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut – 26.04.2023

Examen de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut – 26.04.2023 Centralizator nominal cu punctajul final obținut de către candidatul înscris la examenul de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul Serviciului Centru Social de Urgență-Compartiment Găzduire pe perioadă determinate pentru persoane cu risc social organizat în data […]

Examen de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut – 25.04.2023

Examen de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut – 25.04.2023 Centralizator nominal cu punctajele finale obținute de candidații înscriși la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut de către funcționarii publici din cadrul Direcției de Asistență Socială Zalău din data de 25.04.2023. Vizualizare Centralizator nominal cu punctajele obținute la proba […]

Concurs de recrutare în funcție publică de conducere – director executiv adjunct – 07.02.2023

Concurs de recrutare în funcție publică de conducere director executiv adjunct in data de 07.02.2023 Centralizatorul final pentru concursul de recrutare programat în data de 07.02.2023, pentru funcția publică de conducere director executiv adjunct. Vizualizare Proces-Verbal pentru concursul din 07.02.2023 Vizualizare Rezultatul selecției dosarului de înscriere pentru concursul de recrutare în funcție publică de conducere […]

Anunt examen de promovare in grad imediat superior – 24.10.2022

Anunt examen de promovare in grad imediat superior – 24.10.2022 CENTRALIZATOR cu punctajele finale obținute de către candidații înscriși la examenul de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul Direcției de Asistență Socială Zalău organizat în data de 24.10.2022. Vizualizare REZULTATELE obținute la proba scrisă de către candidații înscriși […]

Concurs promovare in grad profesional imediat superior celui detinut – 18.10.2022

Concurs promovare in grad profesional imediat superior celui detinut – 18.10.2022 Centralizator nominal cu punctajele finale obținute de către candidații înscriși la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut de către funcționarii publici din cadrul DAS Zalău, organizat în data de 18.10.2022. Vizualizare Centralizator nominal cu punctajele obținute la proba interviu de […]

Concurs promovare in functie publica de conducere , sef serviciu grad II – 11.08.2022

Concurs promovare in functie publica de conducere , sef serviciu grad II – 11.08.2022 Centralizator nominal cu punctajul final obținut la concursul de promovare în funcție publică de conducere șef serviciu grad II din cadrul Serviciului Destinat Persoanelor Vârstnice, organizat în data de 11.08.2022. Vizualizare Centralizator nominal cu punctajul obținut la proba interviu la concursul […]

Concurs muncitor calificat 1/2 norma, treapta profesionala I – 25.07.2022

Concurs muncitor calificat 1/2 norma, treapta profesionala I – 25.07.2022 CENTRALIZATOR cu punctajele finale obținute de către candidatul înscris la concursul organizat în data de 25.07.2022 pentru ocuparea postului vacant – funcție contractuală de execuție, muncitor calificat ½ normă, treaptă profesională I din cadrul Serviciul Centru Social de Urgență-Compartiment Adăpost de Noapte. Vizualizare CENTRALIZATOR cu […]

Concurs pentru ocuparea a 6 posturi contractuale de executie in data de 19.07.2022

Concurs pentru ocuparea a 6 posturi contractuale de executie in data de 19.07.2022 CENTRALIZATOR cu punctajele finale obținute la concursul din data de 19.07.2022 pentru ocuparea postului de medic dentist în cadrul Serviciului Cabinete Medicale Școlare și Asistență Medicală Comunitară. Vizualizare CENTRALIZATOR cu punctajele finale obținute de către candidații înscriși la concursul organizat în data […]