Anunt – concurs ocupare post de asistent medical in data de 05.12.2023

Centralizatorul nominal cu punctajele finale obținute de către candidații înscriși la concursul din data de 05.12.2023 pentru ocuparea postului vacant-funcție contractuală de execuție, asistent medical (PL) din cadrul Centrului de Zi pentru Copii Aflați în Situație de Risc de Separare de Părinți.

Vizualizare

Centralizatorul nominal cu punctajul obținut la interviul organizat în data de 07.12.2023 în vederea ocupării postului vacant, funcție contractuală de execuție-asistent medical (PL) din cadrul Centrului de Zi pentru Copii Aflați în Situație de Risc de Separare de Părinți.

Vizualizare

Centralizator nominal cu punctajul obținut la proba scrisă de către candidații înscriși la concursul din data de 05.12.2023 organizat în vederea ocupării postului vacant, funcție contractuală de execuție-asistent medical (PL) în cadrul Centrului de Zi pentru Copii Aflați în Situație de Risc de Separare de Părinți.

Vizualizare

REZULTATELE selecției dosarelor de înscriere pentru concursul care va fi organizat în data de 05.12.2023 în urma verificării de către Comisia de concurs a îndeplinirii condițiilor de participare la concursul pentru ocuparea postului vacant-funcție contractuală de execuție, asistent medical (PL) în cadrul Centrului de Zi pentru Copii Aflați în Situație de Risc de Separare de Părinți stabilite prin anunțul nr.24922 din data de 09.11.2023.

Vizualizare

Direcţia de Asistenţă Socială organizează concurs în data de 05.12.2023 ora 10:00 la sediul instituției, P-ța Iuliu Maniu nr.4-6, pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacantă de asistent medical (PL) din cadrul Centrului de Zi pentru Copii Aflați în Situație de Risc de Separare de Părinți.

Detalii

Formular inscriere

Consimtamant