Concurs – 3 (trei) posturi vacante de medic primar, medic respectiv medic dentist.

Concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 3 (trei) posturi vacante-funcții contractuale de execuție de medic primar, medic respectiv medic dentist. Direcția de Asistență Socială Zalău va organiza în data de 12.06.2024, ora 10:00 la sediul instituției, P-ța Iuliu Maniu nr.4-6, în conformitate cu prevederile Ordinului nr.166/2023 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea și desfășurarea concursurilor […]

Examen de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut, în data de 11.06.2024 (proba scrisă), ora 10,00.

Examen de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut, în – 06.2024 Direcția de Asistență Socială Zalău organizează examen de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut, în data de 11.06.2024 (proba scrisă), ora 10,00 la sediul Direcției de Asistență Socială, Piața Iuliu Maniu, nr. 4-6, pentru funcționarii publici din cadrul DAS Zalău. […]

Examen de promovare la sfârșitul perioadei de debut – 16.04.2024

Examen de promovare la sfârșitul perioadei de debut pentru personalul contractual din cadrul DAS Zalău – 16.04.2024 Centralizator nominal cu punctajul final obținut de către candidatul înscris la examenul de promovare la sfârșitul perioadei de debut pentru personalul contractual din cadrul serviciului cabinete medicale școlare șI asistență medicală comunitară organizat în data de 16.04.2024. Vizualizare […]

Situatia drepturilor salariale pe functii – an 2024

Situația drepturilor salariale pe funcții și a altor drepturi / beneficii – an 2024 Transparența veniturilor salariale pentru personalul din cadrul Direcției de Asistență Socială conform prevederilor art.33 din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice- Martie 2024.

Achizitie publica nr. ADV1413639, publicat in SEAP in data de 18.03.2024

ACHIZIȚIE PUBLICĂ NR. ADV1413639, PUBLICATĂ ÎN SEAP ÎN DATA DE 18.03.2024 Ca urmare a întrunirii comisiei de evaluare privind ofertele depuse la anunțul de achiziție publică nr. ADV1413639, publicat în SEAP în data de 18.03.2024, s-au încheiat următoarele documente: PV de deschidere oferte. PV evaluare tehnică. PV evaluare financiară. Raportul procedurii catering.

Anunt – concurs post medic primar ½ normă din cadrul Serviciului Destinat Persoanelor Vârstnice-Compartiment Centru de Zi pentru Persoane Vârstnice „Tinerețe fără Bătrânețe”

Anunt – concurs post medic primar ½ normă din cadrul Serviciului Destinat Persoanelor Vârstnice-Compartiment Centru de Zi pentru Persoane Vârstnice „Tinerețe fără Bătrânețe” CENTRALIZATORUL NOMINAL cu punctajul final obținut de către candidatul înscris la concursul din data de 21.03.2024 organizat pentru ocuparea postului vacant-funcție contractuală de execuție, medic primar ½ normă din cadrul Serviciului Destinat […]

Anunt participare – achizitii servicii de paza, monitorizare si interventie 2024

Anunt participare – achizitii servicii de paza, monitorizare si interventie 2024 RAPORTUL PROCEDURII privind atribuirea contractului de prestari servicii de paza, monitorizare si interventie. Vizualizare PROCES VERBAL de evaluare a ofertei financiare depuse pentru achizitionarea serviciilor de paza, monitorizare si interventie. Vizualizare PROCES VERBAL de evaluare a ofertei tehnice depuse pentru achizitionarea serviciilor de paza, […]

Comunicare – Ingrijitor informal

COMUNICARE – INGRIJITOR INFORMAL Direcția de Asistență Socială Zalău anunță că se pot depune solicitări pentru a deveni îngrijitori informali,pentru îngrijurea unei/unor persoane vârstnice, aflate în situaţia de dependenţă sociomedicală, stabilită conform grilei naţionale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice, conform prevederilor Legii nr.17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice cu modificările și completările ulterioare. […]