Anunt participare – achizitii servicii de catering – 05.2023

RAPORTUL PROCEDURII pentru atribuirea contractului de prestari servicii de catering.

Vizualizare

PROCES VERBAL de evaluare a ofertei financiare depuse pentru achizitionarea serviciilor de catering.

Vizualizare

PROCES VERBAL de evaluare a ofertei tehnice depuse pentru achizitionarea serviciilor de catering.

Vizualizare

PROCES VERBAL de deschidere a ofertelor depuse pentru achizitionarea serviciilor de catering.

Vizualizare

Directia de Asistenta Sociala Zalau intentioneaza sa achizitioneze servicii de catering, prevazute in Anexa 2, in baza art.68, alin.(1), litera h si a art. 111, alin. (1) din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, conform procedurii proprii privind atribuirea contractelor de achizitii publice pentru servicii ale caror coduri CPV se regasesc in Anexa 2.

Anunt participare achizitionare servicii catering

Caiet de sarcini

Declaratie functii

Instructiuni pentru ofertanti

Model acord cadru, contract subsecvent

Formulare model