Programul anual al achizițiilor publice - an 2022

Programul anual al achizitiilor publice actualizat

Programul anual al achizitiilor publice