Concurs post inspector grad debutant si muncitor calificat 1/2 norma – 07.2022

CENTRALIZATOR NOMINAL cu punctajele finale obținute de către candidații înscriși la concursul din data de 05.07.2022 pentru ocuparea postului vacant – funcție contractuală de execuție, inspector de specialitate, grad profesional debutant, din cadrul Serviciului Destinat Persoanelor Vârstnice – Compartiment Centru de zi pentru Persoane Vârstnice „A doua familie”.

Vizualizare

CENTRALIZATOR NOMINAL cu punctajul obținut la interviu de către candidatul înscris la concursul organizat în data de 05.07.2022 pentru ocuparea postului vacant-funcție contractuală de execuție, inspector de specialitate, grad profesional debutant din cadrul Serviciului Destinat Persoanelor Vârstnice-Compartiment Centrul de Zi pentru Persoane Vârstnice “A doua familie”.

Vizualizare

CENTRALIZATOR NOMINAL cu punctajele obținute la proba scrisă de către candidații înscriși la concursul organizat în data de 05.07.2022 pentru ocuparea postului vacant-funcție contractuală de execuție, inspector de specialitate, grad profesional debutant din cadrul Serviciului Destinat Persoanelor Vârstnice-Compartiment Centrul de Zi pentru Persoane Vârstnice “A doua familie”.

Vizualizare

REZULTATELE selecției dosarului de înscriere pentru concursul din data de 05.07.2022 în urma verificării de către Comisia de concurs a îndeplinirii condiţiilor de participare la concursul pentru ocuparea postului vacant- funcție contractuală de execuție, muncitor calificat ½ normă, treaptă profesională I din cadrul Serviciului Centru Social de Urgență-Compartiment Adăpost de Noapte stabilite prin anunțul nr.12624 din data de 10.06.2022.

Vizualizare

REZULTATELE selecției dosarelor de înscriere pentru concursul din data de 05.07.2022 pentru ocuparea postului vacant, funcție contractuală de execuție, inspector de specialitate grad professional debutant, din cadrul serviciului destinat persoanelor vârstnice Compartiment Centru de zi pentru persoane vârstnice „A doua familie”.

Vizualizare

Direcția de Asistență Socială organizează concurs în data de 05.07.2022, ora 10:00, la sediul instituției, Piața Iuliu Maniu nr. 4-6, pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale de execuție:
– 1 post inpector de specialitate grad profesional debutant;
– 1 post muncitr calificat ½ normă, treaptă profesională I.

Detalii

Consimtamant

Formular inscriere