Concurs inspector de specialitate grad II si asistent medical grad principal – 05.2022

CENTRALIZATOR NOMINAL cu punctajele finale obținute de către candidații înscriși la concursul organizat în data de 02.05.2022 în vederea ocupării postului de asistent medical, grad principal în cadrul Serviciul Destinat Persoanelor Vârstnice-Compartiment Centrul de Zi Pentru Persoane Vârstnice „Tinerețe fără Bătrânețe”.

Vizualizare

CENTRALIZATOR NOMINAL cu punctajele finale obținute de către candidații înscriși la concursul din data de 02.05.2022 în vederea ocupării postului de inspector de specialitate, grad profesional II, din cadrul Serviciul Centrul Social de Urgență.

Vizualizare

CENTRALIZATOR NOMINAL cu punctajul obținut la interviu de către candidatul înscris la concursul organizat în data de 02.05.2022 în vederea ocupării postului de asistent medical, grad principal în cadrul Serviciul Destinat Persoanelor Vârstnice-Compartiment Centrul de Zi Pentru Persoane Vârstnice „Tinerețe fără Bătrânețe”.

Vizualizare

CENTRALIZATOR NOMINAL cu punctajul obținut la proba interviu de către candidatul înscris la concursul din data de 02.05.2022 în vederea ocupării postului de inspector de specialitate, grad profesional II, din cadrul Serviciul Centrul Social de Urgență.

Vizualizare

CENTRALIZATOR NOMINAL cu punctajele obținute la proba scrisă de către candidații înscriși la concursul organizat în data de 02.05.2022 în vederea ocupării postului de asistent medical, grad principal în cadrul Serviciul Destinat Persoanelor Vârstnice-Compartiment Centrul de Zi Pentru Persoane Vârstnice „Tinerețe fără Bătrânețe”.

Vizualizare

CENTRALIZATOR NOMINAL cu rezultatele obținute la proba scrisă de către candidații înscriși la concursul din data de 02.05.2022 în vederea ocupării postului de inspector de specialitate, grad professional II, din cadrul Serviciul Centrul Social de Urgență.

Vizualizare

Rezultatele selecției dosarelor de înscriere pentru concursul organizat în data de 02.05.2022 pentru ocuparea postului de asistent medical, grad principal în cadrul Serviciul Destinat Persoanelor Vârstnice-Compartiment Centrul de Zi Pentru Persoane Vârstnice „Tinerețe fără Bătrânețe”.

Vizualizare

Rezultatele selecției dosarelor de înscriere pentru concursul organizat în data de 02.05.2022 pentru ocuparea postului de inspector de specialitate, grad professional II, din cadrul Serviciul Centrul Social de Urgență.

Vizualizare

Direcția de Asistență Socială Zalău, organizează concurs, în data de 02.05.20222 ora 10:00 proba scrisă, iar interviul se susține într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, pentru ocuparea următoarelor posturi vacante din cadrul D.A.S. :
– funcție contractuală de execuție – inspector de specialitate grad profesional II, studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă – domeniul fundamental – științe sociale – specializarea asistență socială, vechime în specialitate: nu este necesară;
– funcție contractuală de execuție – asistent medical (PL) grad profesional principal, studii (PL) cu diplomă de absolvire a școlii postliceale sanitare.

Detalii

Consimtamant

Formular inscriere