În conformitate cu prevederile Legii 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie, începând cu data de 09.10.2023, s-a demarat actiunea de preluare a cererilor pentru acordarea ajutorului de încălzire a locuinței.

Pentru acordarea ajutorului pentru încălzire, indiferent de sistemul de încălzire utilizat, documentația se poate ridica de la sediul Direcției de Asistență Socială Zalău, Piața Iuliu Maniu nr. 4-6, unde se și depune la camera 11, de luni până joi între orele 8:00 – 14:00 și vineri între orele 8:00- 12:00.

Formularele se gasesc : AICI

Documentele care însoțesc cererea tip sunt următoarele:
– acte de identitate ale membrilor familiei (copie);
– certificat de căsătorie/deces/sentință divorț, după caz (copie);
– adeverințe cu veniturile realizate în luna anterioară depunerii cererii;
– adeverință de venit de la Administrația Județeană a Finanțelor Publice Sălaj pentru fiecare persoană majoră din familie;
– document din care să rezulte calitatea de proprietar sau chiriaș a locuinței, copie după cartea de imobil, în cazul locuințelor sociale sau de necesitate;
– factură de la E-ON Gaz, Electrica, ENEL sau alt furnizor de energie, după caz;
– certificat de înmatriculare pentru posesorii de autovehicule (copie);
– declarație privind acordul de utilizare a datelor personale.

Condițiile de acordare a ajutoarelor de încălzire: venitul mediu lunar net al familiei să nu depășească 1,386 lei/persoană, iar în cazul persoanei singure până la suma de 2.053 lei, și să nu dețină nici unul din bunurile cuprinse în anexa nr. 4 din H.G. nr. 50/2011 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat.

Cuantumul lunar al ajutoarelor pentru încălzirea locuinței este cuprins între 25 lei și 250 lei la încălzirea cu gaze naturale, între 50 lei și 500 lei la încălzirea cu energie electrică, între 32 lei și 320 lei pe lună pentru persoanele sau familiile care folosesc combustibili solizi sau petrolieri, în funcție de veniturile pe membru de familie. Sprijinul financiar se acordă prin aplicarea reducerii din factura de consum, respectiv se acordă titularilor în cazul cererilor pentru încălzirea cu combustibili solizi sau petrolieri.

NOU: Familiile şi persoanele singure ale căror venituri sunt de până 1.386 lei în cazul familiei, respectiv până la 2.053 lei în cazul persoanei singure, beneficiază lunar, inclusiv în perioada sezonului rece, de un supliment pentru energie în sumă fixă, acordat în funcţie de sursele de furnizare a energiei utilizate, în cuantum de:
a) 30 lei/lună pentru consumul de energie electrică; (În situaţia în care singura sursă de energie utilizată este energia electrică, cuantumul suplimentului este de 70 lei/lună).
b) 10 lei/lună pentru consumul de gaze naturale;
c) 10 lei/lună pentru consumul de energie termică;
d) 20 lei/lună pentru consumul de combustibili solizi şi/sau petrolieri.

Suplimentul pentru energie se acordă lunar, pe tot parcursul anului, şi se reduce din factura la utilități pentru energie electriză, gaze naturale și energie termică și direct titularului, în cazul celor care folosesc combustibili solizi sau petrolieri.

Informații se pot obține la sediul DAS Zalău, Piata Iuliu Maniu nr. 4-6 sau la telefon 0260 661769.