Anunt participare – achizitii servicii de catering – 05.2022

DECIZIE anulare achizitie – servicii de catering.

Vizualizare

Directia de Asistenta Sociala Zalau intentioneaza sa achizitioneze servicii de catering, prevazute in Anexa 2, in baza art.68, alin.(1), litera h si a art. 111, alin.(1) din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, conform procedurii proprii privind atribuirea contractelor de achizitii publice pentru servicii ale caror coduri CPV se regasesc in Anexa 2.

Anunt participare achizitionare servicii sociale

Documentatie atribuire

Caiet de sarcini

Model contract prestari servicii

Formulare