DASC ZALAU


COMPARTIMENTE


NOUTATI

DISTRIBUIRE PACHETE UE
PUNCTE DE HIDRATARE ȘI PRIM AJUTOR ÎN ZILELE DE CANICULĂ
O șansă pentru vârstnici

COMUNICATE


ARHIVA

RELATII CU PUBLICUL


 • efectueaza si raspunde de activitatile desfasurate in cadrul compartimentului Relatii cu Publicul;
 • inregistreaza, codifica, claseaza si distribuie corespondenta in functie de tipul documentului;
 • urmareste si raspunde de termenul de solutionare al corespondentei;
 • opereaza data solutionarii corespondentei in functie de tipul documentului;
 • consilierea persoanelor şi reprezentanţilor organizaţiilor sau instituţiilor care solicită lămuriri în domeniu;
 • faciliteaza accesul şi ofera consultanţa pentru informaţia de interes public, atat la sediul DASC cât şi telefonic;
 • realizeaza legături telefonice;
 • conduce baza de date cu toti beneficiarii de abonamente pentru transportul urban, operand lunar intrarile noilor beneficiari si iesirile, confrunta si verifica tabelul primit de la DGASPC cu tabelul intocmit cu persoanele care au solicitat abonamente, cu tabelul primit de la Casa Judeteana de Pensii si cu tabelul cu persoanele decedate;
 • transmite lunar comanda de abonamente catre transportator si receptioneaza abonamentele emise de transportator in baza comenzii;
 • verifica şi instrumenteaza dosarele privind :
  1. anchetă pentru comisia de handicap adulţi;
  2. anchetă pentru comisia de expertiza medicală;
  3. anchetă pentru rovignetă adulţi;
  4. anchetă pentru internare într-o unitate medico socială;
  5. angajare/reangajare asistent personal;
  6. indemnizaţie pentru persoane cu handicap grav;
  7. încetarea indemnizaţiei persoanelor cu gradul 1 de handicap;
  8. concediu de odihnă asistent personal;
  9. adeverinta de venit asistent personal;
  10. anchetă îngrijire la domiciliu;
  11. anchetă includere/menţinere în programul de recuperare;
  12. ajutor financiar reabilitare bloc;
  13. acordarea subvenţiei la încălzirea locuinţei;
  14. distribuirea alimentelor acordate de către uniunea europeană;
  15. acordarea abonamentelor pentru transport urban persoanelor cu handicap;
  16. acordarea tichetelor sociale pentru grădiniţa;
  17. alocaţie de stat;
  18. alocaţie pentru susţinerea familiei;
  19. îndeplinirea altor atribuţii primite din partea directorului executiv D.A.S.C.

 • Legea 182/2002 privind protecţia informaţiilor cu modificările şi completările ulterioare;
 • OUG 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 233/2002;
 • Ordinul 400/2015 pentru aprobarea codului controlului intern/managerial al entităţilor publice;
 • HG 1007/2001 pentru aprobarea Strategiei Guvernului privind informatizarea Administraţiei Publice;
 • Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, actualizata 2013;
 • Legea 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii, republicata 2012;
 • Legea 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei republicata 2014;
 • OUG 111/2010 actualizata 2015 - Legea privind concediul si indemnizatia cresterii copiilor;
 • Legea 416/2001, privind venitul minim garantat, consolidata 2009, actualizata 2014;
 • Hotărârea 691/2015 (pentru aprobarea Procedurii de monitorizare a modului de creştere şi îngrijire a copilului cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate;
 • Legea 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, actualizata 2012;
 • Legea 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor romane cu personalitate juridica;
 • Legea 284 / 2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice actualizată la data de 1 ianuarie 2016;
 • Legea 135 / 2007 privind arhivarea documentelor;
 • Legea 448 / 2006 privind drepturile si protectia persoanelor cu handicap;
 • Legea 290/ 2003 pentru aprobarea normelor normelor metodologice privind modalitatea de acordare a gratuitatii transportului urban;