ANUNTURI

CENTRALIZATOR NOMINAL cu punctajele obținute la proba scrisă de candidații înscriși la concursul din data de 19.06.2018

Pentru vizualizare click pe : Detalii

REZULTATELE selectării dosarelor de înscriere pentru concursul din data de 19.06.2018, proba scrisă și 21.06.2018 interviul, în vederea ocupării funcției publice de execuție , pe perioadă nedeterminată, de referent, clasa III, grad profesional superior, în cadrul Compartimentului Integrare Tineri Dezinstituționalizați

Pentru vizualizare click pe : Detalii

CENTRALIZATOR NOMINAL cu punctajele obținute de candidații înscriși la concursul din data de 05-07.06.2018

Pentru vizualizare click pe : Detalii

CENTRALIZATOR NOMINAL cu punctajele obținute la proba scrisă de candidații înscriși la concursul din data de 05.06.2018.

Pentru vizualizare click pe : Detalii

Rezultatele selectării dosarelor de înscriere pentru concursul din data de 05.06 și 07.06.2018, în urma verificării de către Comisia de concurs a îndeplinirii condițiilor de participare la examen.

Pentru vizualizare click pe : Detalii

COMUNICAT DE PRESĂ cu privire la serviciile sociale și beneficiile de asistență socială acordate de DAS Zalău.

Pentru vizualizare click pe : Detalii

Atribuții post referent, clasa III, grad profesional superior.

Pentru vizualizare click pe : Detalii

Direcția de Asistență Socială Zalău, cu sediul în Piața Iuliu Maniu nr. 4-6, organizează concurs de recrutare în data de 19.06.2018 ora 11:00 proba scrisă, iar în data de 21.06.2018 ora 11:00 interviul, în vederea ocupării funcției publice de execuție vacante, pe perioadă nedeterminată – un post referent clasa III, grad profesional superior, în cadrul Compartimentului Integrare Tineri Dezinstituționalizați.

Pentru vizualizare click pe : Detalii

Formular înscriere concursuri

Pentru vizualizare click pe : Detalii

Direcția de Asistență Socială, cu sediul în Zalău, Piața Iuliu Maniu nr. 4-6, organizează concurs în data de 05.06.2018, ora 11:00, proba scrisă și în data de 07.06.2018 – interviul pentru ocuparea unui post vacant – funcție contractuală – muncitor calificat, nivel studii gimnaziale, grad profesional I, vechime în muncă 9 ani.

Pentru vizualizare click pe : Detalii

CENTRALIZATORUL NOMINAL cu punctajele obținute de candidații înscriși la concursul din data de 01.03.2018

Pentru vizualizare click pe : Detalii

REZULTATELE contestațiilor depuse la rezultatele obținute la proba scrisă pentru concursul din data de 01.03.2018 – proba scrisă.

Pentru vizualizare click pe : Detalii

CENTRALIZATOR NOMINAL cu punctajele obținute la proba scrisă de candidații înscriși la concursul din data de 01.03.2018

Pentru vizualizare click pe : Detalii

ANUNȚ - se anuleaza concursul organizat in data de 08.03.2018, pentru ocuparea postului de muncitor necalificat.

Pentru vizualizare click pe : Detalii

Rezultatele selectării dosarelor de înscriere pentru concursul din data de 01.03.2018, proba scrisă, în urma verificării de către Comisia de concurs a îndeplinirii condițiilor de participare la concurs, stabilite prin Anunțul nr. 1250 din 29.01.2018

Pentru vizualizare click pe : Detalii

Direcția de Asistență Socială Comunitară, cu sediul în Zalău, Piața Iuliu Maniu nr.4-6, organizează concurs în data de 08.03.2018 ora 11,00 proba scrisă și în data de 12.03.2018 interviul, în vederea ocupării următorului post pe durată nedeterminată:
  • un post muncitor necalificat.

Condiții specifice :

  • studii gimnaziale finalizate cu diplomă;
  • nu necesită vechime în muncă;

Pentru vizualizare click pe : Detalii

Atribuțiile funcțiilor publice de execuție pentru care se organizează concurs în data de 01.03.2018 ora 11,00 proba scrisă, iar în data de 06.03.2018 interviul.

Pentru vizualizare click pe : Detalii

Direcția de Asistență Socială Comunitară Zalău, cu sediul în Piața Iuliu Maniu nr.4-6, organizează concurs de recrutare în data de 01.03.2018 ora 11,00 proba scrisă, iar în data de 06.03.2018 ora 11,00 interviul, în vederea ocupării următoarelor funcții publice de execuție vacante, pe perioadă nedeterminată:
  • Un post inspector, clasa I, grad profesional superior, în cadrul Serviciului Prestații Sociale și Servicii Sociale pentru Adulți și Persoane Vârstnice;
  • Un post inspector, clasa I, grad profesional debutant, în cadrul Centrului Social de Urgență – Adăpost de Noapte;
  • Un post inspector, clasa I, grad profesional principal, în cadrul Compartimentului Relații cu ONG-uri.

Pentru vizualizare click pe : Detalii

CENTRALIZATORUL NOMINAL cu punctajele obținute de candidații înscriși la concursul din data de 25.01.2018.

Pentru vizualizare click pe : Detalii

Centralizatorul nominal cu punctajele obținute la proba scrisă de candidații înscriși la concursul din data de 25.01.2018.

Pentru vizualizare click pe : Detalii

Direcția de Asistență Socială Comunitară, cu sediul în Zalău, Piața Iuliu Maniu nr.4-6, organizează concurs în data de 14.02.2018 ora 11,00 proba scrisă și în data de 16.02.2018 interviul, în vederea ocupării următoarelor posturi pe durată nedeterminată:
  • Un post mediator sanitar comunitar.
  • Un post muncitor necalificat.

Pentru vizualizare click pe : Detalii

Anunț cu privire la concursul programat în data de 18.01.2018.

Pentru vizualizare click pe : Detalii

Centralizatorul nominal cu punctajele obținute de candidații înscriși la concursul din data de 10-12.01.2018.

Pentru vizualizare click pe : Detalii

Centralizatorul nominal cu punctajele obținute de candidații înscriși la concursul din data de 09.01.2018.

Pentru vizualizare click pe : Detalii

Centralizatorul nominal cu punctajele obținute la interviu de candidații înscriși la concursul din data de 09.01.2018.

Pentru vizualizare click pe : Detalii

Centralizatorul nominal cu punctajele obținute la proba scrisă de candidații înscriși la concursul din data de 10.01.2018.

Pentru vizualizare click pe : Detalii

Rezultatele selectării dosarelor de înscriere pentru concursul din data de 25.01.2018, proba scrisă, în urma verificării de către Comisia de concurs a îndeplinirii condițiilor de participare la concurs, stabilite prin Anunțul nr. 17398 din 12.12.2017.

Pentru vizualizare click pe : Detalii

Centralizatorul nominal cu punctajele obținute la proba scrisă de către candidații înscriși la concursul din data de 09.01.2018.

Pentru vizualizare click pe : Detalii

Rezultatele selectării dosarelor de înscriere pentru concursul din data de 10 si 12.01.2018, în urma verificării de către Comisia de concurs a îndeplinirii condițiilor de participare la concurs, stabilite prin anunțul nr. 16996 din 05.12.2017.

Pentru vizualizare click pe : Detalii

Rezultatele selectării dosarelor de înscriere pentru concursul din data de 09.01.2018, proba scrisă, în urma verificării de către Comisia de concurs a îndeplinirii condițiilor de participare la concurs, stabilite prin anunțul nr. 16626 din 24.11.2017.

Pentru vizualizare click pe : Detalii

Direcția de Asistență Socială Comunitară Zalău, cu sediul în P-ța luliu Maniu, nr.4-6, organizează concurs în data de 18.01.2018 ora 10,00 proba scrisă, iar în data de 22.01.2O18 interviul, în vederea ocupării funcțiilor publice de execuție, pe perioadă nedeterminată.

Pentru vizualizare click pe : Detalii

Direcția de Asistență Socială Comunitară Zalău, cu sediul în P-ța luliu Maniu, nr.4-6, organizează concurs în data de 25.01.2018 ora 11,00 proba scrisă, iar în data de 29.01.2O18 interviul, în vederea ocupării funcțiilor publice de execuție, pe perioadă nedeterminată.

Pentru vizualizare click pe : Detalii

Direcția de Asistență Socială Comunitară Zalău, cu sediul în P-ța luliu Maniu, nr.4-6, organizează concurs în data de 10.01.2018 ora 10,00 proba scrisă si in data de 12.01.2O18 interviul, in vederea ocupării pe durată nedeterminată a urmatoarelor posturi vacante-funcții contractuale de execuție în cadrul Centrului Social de Urgență.

Pentru vizualizare click pe : Detalii

Directia de Asistenta Sociala Comunitara Zalau, cu sediul in P-ta luliu Maniu, nr.4-6, organizeaza concurs in data de 09.01.2018 ora 10,00 proba scrisa si in data de 11.01.2O18 interviul, in vederea ocuparii functiilor publice de executie, pe perioada nedeterminata.

Pentru vizualizare click pe : Detalii

Atributiile prevazute in fisa postului pentru concursul din data de 09.01.2018.

Pentru vizualizare click pe : Detalii